[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  

2 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
28 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2557 คณะครูสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 สมัครเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ประเภท Application
จัดโดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด
12 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องการอบรมการเขียนลายมือ ครูอนุบาล 2 และครูภาษาไทย ป.1 วันที่ 29,30 เม.ย.57
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ผู้รับใบอนุญาต และสังกัดอื่น ทุกโรงเรียน แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องการอบรมการเขียนลายมือ ครูอนุบาล 2 และครูภาษาไทย ป.1 ณ Modern Education Mall Ltd. สาขาสันกำแพง สี่แยกหลุยส์
10 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
9 เมษายน 2557 นายอภิชาติ รัตนยรรยง รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
(Kachin Education Policy Planning Committee)ซึ่งเป็นคณะกรรมการวางแผนและนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐขะฉิ่น ประเทศเมียนมาร์ ณ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
10 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
9 เมษายน 2557 Kachin Education Policy Planning Committee จากประเทศเมียนมาร์ ได้มาศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
โดยได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจากผอ.เรืองฤทธิ์ จันทร์ดี ผอ.โรงเรียนบ้านโป่งน้อย และคณะครูทุกท่าน
3 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557 (ระดับประเทศ)
ที่เว็บไซต์ http://www.imso.go.th
1 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
31 มีนาคม 2557 นายสินอาจ ลำพูนพงศ์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา และครูวิชาการโรงเรียน
ตามโครงการพัฒนาหลักสูตร และเครือข่ายโรงเรียนอาเซียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ปีการศึกษา 2557 ณ บริษัทโมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่นมอลล์ จำกัด จ.เชียงใหม่
1 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
31 มีนาคม 2557 ภาพบรรยากาศการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูวิชาการโรงเรียนตามโครงการพัฒนาหลักสูตร และเครือข่ายโรงเรียนอาเซียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ปีการศึกษา 2557 ณ บริษัทโมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่นมอลล์ จำกัด จ.เชียงใหม่
6 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การตรวจสอบ Scan สรุปประเมินผล LAS
คณะกรรมการ การตรวจสอบ Scan สรุปประเมินผล LAS ระดับเขตพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2556
6 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์สอบ เชียงใหม่ เขต 1 ตรวจ SCAN กระดาษคำตอบ LAS P5และM2 เป็นวันที่ 3
ทีมงาน ตรวจ SCAN กระดาษคำตอบ LAS P5และM2 เป็นวันที่ 3 ยิ่งตรวจยิ่งเจอความบกพร่องในการฝนของนร. เหนื่อยใจจัง
2 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 31 มกราคม 2557 นายสินอาจ ลำพูนพงศ์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การเสวนาหุ้นส่วนการจัดการศึกษา
สำหรับบุตรหลานผู้ใช้แรงงาน ซึ่งการเสวนาดังกล่าวจะจัดในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่
2 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 31 มกราคม 2557 นายอภิชาติ รัตนยรรยง รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงกรรมการศูนย์สอบ O-NET ชั้นป.6 และม.3
ปีการศึกษา 2556 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากร สพป.เชียงใหม่ เขต 1 (สปจ.เชียงใหม่เดิม)
29 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 26 มกราคม 2557 นายสินอาจ ลำพูนพงศ์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2557
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ และโรงเรียนพุทธิโศภน
27 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 25 มกราคม 2557 นายอภิชาติ รัตนยรรยง รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดและปิดการอบรมฯ การใช้สื่อเพื่อยกระดับการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2556
สังกัดสพป.เชียงใหม เขต 1 ณ บริษัทโมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่นมอลล์ จำกัด จ.เชียงใหม่
15 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับตัวแทน สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ทั้ง 9 ท่าน ที่เข้าแข่งขันและได้รับรางวัล OBEC AWARDS ระดับภาคเหนือ
ปี 2556 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
25 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดป่าตัน
โรงเรียนวัดป่าตันเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและที่ปรึกษาศิษย์เก่าโรงเรียนวัดป่าตันวันอาทิตย์ที่24 พ.ย.54ณโรงเรียนวัดป่าตันหารือกาสร้างอาคารเรียนชั้นเตรียมอนุบาล
24 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สโมสรไลออนส์สากล ภาค 310-A1 จัดแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 19
สโมสรไลออนส์สากล ภาค 310-A1 จัดแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 19 23 พ.ย.2556 ณ วชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม เชียงใหม่ อรรณพ ดวงเตุ และวิริน วันสมสกุล เป็นกรรมการระดับมัธยมต้น
15 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศกาลลอยกระทง
โรงเรียนวัดป่าตัน. จัดกิจกรรมประดิษฐ์กระทงในภาคเช้าและภาคบ่ายทำกิจกรรมใบงานบูรณาการสาระการเรียนรู้ต่างๆ
15 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนคุณครูที่รับผิดชอบเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ Download เอกสาร
ชุดแนวทางพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็ก LD ไปใช้ ดังนี้...
14 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นำนักเรียนร่วมงาน "คาราวานวิทยาศาสตร์"
โรงเรียนวัดป่าตันนำนักเรียนร่วมงานคาราวานวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่13พฤศจิกายน 2556
14 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมครูผู้ปกครองนักเรียน ครังที่2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนวัดป่าตันกำหนดการประชุมครูผู้ปกครอง ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/17 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายรตนภูมิ โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายเจตย์ สะสะรมย์
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายนิมิตร ไทยดำรงค์

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2018:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2016:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< มกราคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 29598 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561  [เข้าชม 1805 ครั้ง ]  
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 4254 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 4124 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 3451 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 2203 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 3317 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 2199 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 3958 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 3756 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 13137 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 18488 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info