[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 
 

บทความ (Article)

  [ ดูบทความทั้งหมด ]
 

ให้คะแนนบทความนี้  [เข้าชม 2087 ]

บทความหมายเลข 594 | คะแนน Rating: 2.1/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 54 votes)

Tag : km เขตพื้นที่: km ระดับชาติ: km อ.เมืองเชียงใหม่

 แบบรายงาน วิธีปฏิบัติที่ดี  (Best  Practice)  


นางสาวประภัสสร    ชัยศรี   ตำแหน่ง   ครูชำนาญการ 

โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่        

ปีที่เกษียณอายุราชการ  2591 

1.      ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ

-          ปฏิบัติการสอนทุกกลุ่มสาระ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

-          ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

-          ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานวิชาการ

-          ปฏิบัติหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษาและรายงานผลประจำปีชองสถานศึกษา

-          ปฏิบัติหน้าที่จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

-          ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวันจันทร์

-          ปฏิบัติหน้าที่งานโครงการที่ได้รับมอบหมาย

-          ปฏิบัติหน้าที่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

-          ปฏิบัติหน้าที่การคัดกรองเด็กพิเศษเรียนร่วม

 

2.      ผลงานความภาคภูมิใจ หรืองานที่ประสบผลสำเร็จในชีวิต 

-          ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (วิชาดนตรี) ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559

-          โรงเรียนต้นแบบ การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ระดับพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ผลการทดสอบระดับชาติ

-          ครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ปีการศึกษา 2560

-          โรงเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าระดับประเทศ และสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน เป็นอันดับที่ ๑ ประจำปีการศึกษา 2560

-          โรงเรียนที่มีผลการทดสอบ (ค่าเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ) O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงอยู่ในอันดับ 1 ใน 5 ตั้งแต่ปี 2556 - 2560

-          เป็นวิทยากรในการนำเสนอ (TED Talks) ในหัวข้อ “สอนอย่างไรให้เป็น Active Learning และมีประสิทธิภาพ  โดยการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV วันที่ 9 พฤษภาคม 2561

-          ถ่ายทอดสด ทางช่อง DLTV 15   

2.1.  วิธีดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย

การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV

1.      ตั้งเป้าหมาย จากภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ว่า เราจะมีวิธีการอย่างไรหรือ หนทางไหนที่จะนำพาไปสู่หนทางแห่งความสำเร็จ

2.      มองและทำความเข้าใจว่า ภาระงานที่ได้รับ คือ โอกาสและประสบการณ์

3.      ค้นหานวัตกรรมใหม่ๆที่น่าสนใจ หรือ สื่อที่เหมาะสม กับสภาพบริบท

4.      สิ่งที่ดีให้ทำอย่างสม่ำเสมอ สิ่งที่ควรปรับปรุงให้ทำทันที

5.      สังเกตพฤติกรรมผู้เรียนระหว่างเรียนและศึกษาสภาพปัญหา วิเคราะห์ นำไปสู่การค้นคว้านวัติกรรมใหม่ๆ

6.      ฝึกและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัยในตนเอง รับผิดชอบตนเอง ในการเรียน

7.      พัฒนาตนเองและค้นคว้าความรู้รอบตัว อย่างสม่ำเสมอ

8.      ตอบทันที เมื่อ นักเรียนมีข้อสงสัย หรือไม่เข้าใจ

9.      สอนเสริมนอกเวลาเรียน หรือ เวลาว่าง

10. เตรียมกิจกรรม / สื่อ ล่วงหน้า

          การยกระดับผลสัมฤทธิ์

1.      คัดกรองผู้เรียนรายบุคคล

2.      วิเคราะห์โครงสร้างและตัวชี้วัดของข้อสอบ

3.      ขอความร่วมมือจากครูวิชาเอก หรือ วิทยากรภายนอก

4.      ทบทวนความรู้เดิม

5.      เชื่อมโยงเนื้อหา และความรู้ที่เกี่ยวข้อง

 

2.2.  ปัจจัยที่เอื้อให้ประสบผลสำเร็จคือ

1.      ความมุ่งมั่นในการทำงาน

2.      การศึกษาเทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอ

3.      หมั่นเสาะ แสวงหา ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียน

4.      ความเสียสละ

5.      การทำงานร่วมกับผู้อื่น

6.      เน้นกระบวนการทักษะ และ การลงมือทำ มากกว่า การสอนแบบท่องจำ

7.      จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning เน้นการใช้คำถาม กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์

2.2.1.     ปัญหา อุปสรรค จุดที่ควรพัฒนา
- นักเรียนมีความแตกต่างในเรื่องของชาติพันธ์ และช่วงวัย ทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้องมีความหลากหลาย และ ต้องปรับพื้นฐานภาษาให้มีความเข้าใจไปพร้อมๆกัน ผู้ปกครองไม่สามารถดูแลเรื่องการเรียนของบุตรได้เนื่องจากผู้ปกครองอ่านไม่ออก – เขียนไม่ได้  

3.      หลักฐานของความภาคภูมิใจ

 4.      รูปภาพประกอบผลการดำเนินงาน

 

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน เรียนตามต้นทาง ครูปลายทางอธิบายให้นักเรียนเพิ่มเติมเสริมเนื้อหา

 

 

สอนเสริมนอกเวลาเรียน / หลังเลิกเรียน ให้กับเด็กกลุ่มอ่อน

 เข้าชม : 2087    [ ขึ้นบน ]


บทความ  km อ.เมืองเชียงใหม่ 2 5 บทความล่าสุด

      นางอรุณีพัชร์ เมืองศรี ผอ.โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้  31 / ต.ค. / 2561
      นางสาวประภัสสร ชัยศรี โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง  2 / ก.ย. / 2561
      ครูชมัยพร บริพันธกุล โรงเรียนวัดขะจาว  2 / ก.ย. / 2561
      นางสาวเมธาวดี วงศ์สุนทร โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ เชียงใหม่  2 / ก.ย. / 2561
      นางสาว วรัญญา ชัยพิกุล โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ  2 / ก.ย. / 2561  เพิ่มความคิดเห็น
ชื่อ/อีเมลล์ :
ใส่รหัสยืนยัน
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ข้อความ :
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม  กรุณาแจ้งที่นี่   เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความ
นั้นออกจากระบบต่อไป

ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายรตนภูมิ โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2018:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2016:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< ตุลาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 30419 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561  [เข้าชม 2279 ครั้ง ]  
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 4657 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 4539 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 3772 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 2542 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 3683 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 2800 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 4470 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 4136 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 13680 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 19115 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info