[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 
 

บทความ (Article)

  [ ดูบทความทั้งหมด ]
 

ให้คะแนนบทความนี้  [เข้าชม 1832 ]

บทความหมายเลข 576 | คะแนน Rating: 2.0/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 55 votes)

Tag :

ความมุ่งมั่นและอุดมการณ์การทำงานจนถึงวันเกษียณ


ชื่อ  นางศิริลักษณ์     นามสกุล ศรีไกรภักดิ์   

ตำแหน่ง   ครู วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ      โรงเรียนวัดห้วยแก้ว

 

แรงบันดาลใจที่ก่อให้เกิดความมุ่งมั่นและอุดมการณ์การทำงานจนถึงวันเกษียณ  คือ  คุณพ่อที่เป็นลูกชาวนาที่ต้องการแรงงานจากลูก ๆ ให้ช่วยงาน ทั้ง ๆ ที่คุณพ่อมีความต้องการอยากจะเรียนต่ออย่างมากหลังจบการศึกษาภาคบังคับแต่คุณปู่ก็ไม่ให้เรียนต่อ จึงทำให้คุณพ่อฝังใจและตั้งใจว่าหากมีครอบครัว มีลูก จะเลี้ยงดูและส่งเสียให้ลูกเรียนหนังสือให้สูงที่สุดตามที่ลูกต้องการ

          ดังนั้นด้วยแรงบันดาลใจดังกล่าว จึงทำให้ข้าพเจ้ามุ่งมั่นในการเรียน จนกระทั่งเรียนจบระดับปริญญาตรี   ศิลปศาสตร์บัณฑิต (สาขาประวัติศาสตร์) จากวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

          การทำงานรับราชการครั้งแรกในตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น อ.คอนสาร  จ.ชัยภูมิ  ด้วยความเป็นคนต่างถิ่น ต่างภาษา จึงมุ่งมั่นที่จะทำการในหน้าที่ให้ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน ผู้บริหาร และคณะครูในอำเภอคอนสาร จนได้รับการประเมินเป็นครูภาษาไทยดีเด่นระดับอำเภอ จากสำนักงาน    การประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ

          เมื่อย้ายกลับมาเชียงใหม่ได้สอนที่โรงเรียนบ้านเมืองคอง อ.เชียงดาว สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และปัจจุบันปฏิบัติงานที่โรงเรียนวัดห้วยแก้ว อ.แม่ออน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ด้วยความเป็นครูที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา (วุฒิครู) ทำให้รู้สึกไม่สบายใจ กังวลใจในช่วงปฏิรูปการศึกษา และตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จึงทำให้ข้าพเจ้ามุ่งมั่นและตั้งอุดมการณ์ว่าเราจะต้องเป็นครูที่ดีให้ได้ในขณะที่ไม่มีวุฒิครู โดยผู้เรียนต้องเป็นที่ยอมรับทั้งด้านการเรียนและการแข่งขันทักษะวิชาการ  ประกอบกับพัฒนาตนเองด้วยการสมัครเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และเรียนต่อระดับปริญญาโทสาขาการสอนสังคมศึกษา จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานความภาคภูมิใจ หรืองานที่ประสบผลสำเร็จในชีวิต

1. เป็นครูสังคมศึกษาดีเด่นระดับกลุ่มโรงเรียน  ครูสังคมศึกษาดีเด่นระดับอำเภอ ครูสังคมศึกษาดีเด่นระดับจังหวัด และรางวัลครูเกียรติยศ Teacher Award (สาขาสังคมศึกษา) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี


           2.ด้านการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันโครงงานคุณธรรมระดับชั้น ม.1-ม.3 ,ได้รับรางวัลเหรียญทอง , เหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันมารยาทไทยระดับชั้น ม.1-ม.3 ,ได้รับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมเล่านิทานคุณธรรมระดับชั้น ม.1-ม.3   และ  ระดับภาคเหนือได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันโครงงานคุณธรรมระดับชั้น ม.1-ม.3  


 

          3.ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    จากผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   นักเรียนโรงเรียนวัดห้วยแก้วมีผล     การทดสอบสูงกว่าระดับประเทศ

          จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ความมุ่งมั่นและอุดมการณ์การทำงานของข้าพเจ้า คือ ทำทุกอย่างด้วยความตั้งใจ เอาใจใส่ และทำให้ดีที่สุดเข้าชม : 1832    [ ขึ้นบน ]


บทความ  km อ.แม่ออน 5 บทความล่าสุด

      นางสาวพิมพ์รดา ส่งชื่น โรงเรียนวัดห้วยแก้ว  2 / ก.ย. / 2561
      นางศิริลักษณ์ ศรีไกรภักดิ์ โรงเรียนวัดห้วยแก้ว  2 / ก.ย. / 2561
      Best Practice ระดับภูมิภาค : นางสาวจันทพร พลอินตา โรงเรียนวัดห้วยแก้ว  9 / ก.ย. / 2560
      ภาษาอังกฤษได้ครบทั้ง ๔ ทักษะ นางสาวจิตติพร สุวรรณชาติ โรงเรียน วัดห้วยทราย  9 / ก.ย. / 2560
      ครูผู้มีผลการจัดการเรียนการสอน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ o – net ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประสพผลสำเร็จในการยกระดับผลสัมฤทธิ์สูงกว่าระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ มีคะแนนเป็น 10 อันดับแรกของเขตพื้นที่ สพป.ชม 1 นางสาวนิภาวรรณ แก้วตา โรงเรียนวัดห  9 / ก.ย. / 2560


ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายรตนภูมิ โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2018:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2016:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< ตุลาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 30420 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561  [เข้าชม 2279 ครั้ง ]  
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 4657 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 4539 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 3772 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 2542 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 3683 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 2800 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 4470 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 4136 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 13680 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 19115 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info