[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 

บทความ (Article)

  [ ดูบทความทั้งหมด ]
 

ให้คะแนนบทความนี้  [เข้าชม 1641 ]

บทความหมายเลข 241 | คะแนน Rating: 2.9/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 32 votes)

Tag :

การสอนโครงงานวิทยาศาสตร์สู่องค์รวม ตอนที่ 3

     สวัสดีค่ะ แฟนคลับ  ขอบคุณที่ติดตามชม  ในตอนที่ 3 จะเป็นช่วง

การนำมาตรฐานการเรียนรู้  2.2 และ ว 8.1  มาทำการวิเคราะห์ตามกระบวนการวิเคราะห์หลักสูตร   เพื่อสร้างคำอธิบายรายวิชา  ผลการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้  แผนการเรียนรู้ และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ซึ่งคุณครูทุกคนผ่านกระบวนการนี้มาแล้วนะคะ)  ต่อไปจะนำเสนอ

 

กลุ่มสาระ การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม                    รหัสวิชา ว 21201    โครงงานวิทยาศาสตร์  1    
รายวิชา    การพัฒนาและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
                  

ภาคเรียนที่ 1        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1             เวลาเรียน   20   ชั่วโมง                   0.5   หน่วยกิต

 

คำอธิบายรายวิชา

 

                                ศึกษา  ค้นคว้า  ดูงานและทำกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ โดยเน้นเกระบวนการแก้ปัญหาอย่างมีระบบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม    การผลิตพรรณไม้      และวิถีชีวิตชุมชนลุ่มน้ำแม่ลาย   ฝึกทักษะการตั้งสมมติฐาน    การออกแบบการทดลอง       การกำหนดและควบคุมตัวแปร  ตลอดจนการใช้เครื่องมือพื้นฐาน 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงงาน และสามารถนำความรู้และทักษะ ไปใช้ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ให้ได้ผล และนำความรู้สู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรมคุณธรรม    ค่านิยมที่เหมาะสม

การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้  การร่วมกิจกรรมการพัฒนาการของผู้เรียน 

 

 

  หน่วยการเรียนรู้                 รหัสวิชา ว 21201                 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 

รายวิชา   การพัฒนาและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม                  

หน่วย       การเรียนรู้ที่

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้

จำนวนเวลา

1

โลกสีเขียว

-                    การสำรวจทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-                    ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-                    ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-                    การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

-                    ปัญหาและผลกระทบทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5   ชั่วโมง

2

ระบบนิเวศของชุมชน

-                    ความหมายของคำต่างๆ ในระบบนิเวศ

-                    องค์ประกอบ

-                    การสำรวจระบบนิเวศ

-                    ปัญหาและผลกระทบต่อระบบนิเวศ

5   ชั่วโมง

3

การพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

-                    ตั้งคำถามที่กำหนดประเด็นหรือตัวแปรที่สำคัญในการสำรวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจ

-                    สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้ และวางแผนการสำรวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธี

-                    เลือกเทคนิควิธีการที่สำรวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ที่ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัยโดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม

-                    เก็บข้อมูลจัดกระทำข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ

-                    วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับข้อสรุปทั้งที่สนับสนุนหรือขัดแย้งกับสมมติฐาน  และความผิดปกติของข้อมูลจากการสำรวจตรวจสอบ

-                    บันทึกและอธิบายผลการสังเกต การสำรวจตรวจสอบค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ 

7  ชั่วโมง

4

การจัดนิทรรศการผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์แบบพอเพียง

-                    เขียน รายงาน

-                    อธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการและผลของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ

-                    จัดแสดงผลงาน และนำเสนอผลงาน

3  ชั่วโมง

                                                                   รวมจำนวนเวลา

20  ชั่วโมง

 
       (โอ้โฮ !!!!  5 รอบในการพิมพ์ มีความพยายามเพื่อแฟนคลับจริง ๆ  อิอิ)
        ที่มา : Pornphan Modelเข้าชม : 1641    [ ขึ้นบน ]


บทความ  km อ.แม่ออน 5 บทความล่าสุด

      ัYoutube ค่ายโรงเรียนสุจริตสู่บันได 5 ขั้น 5 L โรงเรียนท่าศาลา  10 / ก.ย. / 2557
      Best practice การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย  13 / พ.ค. / 2557
      Best Practice "การบริหารงานในรูปแบบโรงเรียนของประชาชน"  13 / พ.ค. / 2557
      การสอนโครงงานวิทยาศาสตร์สู่องค์รวม ตอนที่ 4  19 / มิ.ย. / 2556
      สอนเด็กให้เก่งเลข  27 / ม.ค. / 2556


ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
s

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายนิพล เมืองชมภู

รองผอ.สพป.เชียงใหม่
เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นางเกษร โพธิ์ศรี

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< สิงหาคม 2560 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 24881 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
4 / พ.ค. / 2560 : KM ศน.จุ๋ม
ปฏิบัติการถอดรหัส INFINITY KM  [เข้าชม 131 ครั้ง ]  
เพื่อถอดองค์ความรู้ หรือวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเกษียณอายุราชการ

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 1805 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 1827 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 1159 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 1000 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
การประชุมเตรียมความพร้อม  [เข้าชม 988 ครั้ง ]  
"ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน" โรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนเครือข่าย โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต "โรงเรียนสุจริต"

ดูทั้งหมด -->
19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 1600 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 1451 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

10 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
Powerpoint โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 1497 ครั้ง ]  
กิจกรรม "ฮ่วมใจ๋ ใส่บาตร ได้บุญ ก้ำจุนสุจริต"

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 10634 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 16199 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info