[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 

 

บทความ (knowledge)

 
  

7 / ส.ค. / 2555 : ห้องเรียนครูเพียงพิมพ์
Sawasdee Chiang Mai ตอนที่ 7 Travelling to Doi Suthep Temple. โดย อ. เพียงพิมพ์ วงศ์ชัย

ข้อมูลเกี่ยวกับวัดพระธาตุดอยสุเทพ บทสนทนาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชียงใหม่  [เข้าชม 871 ]

 Rating :
 • Currently 1.72/5
1 / ส.ค. / 2555 : ห้องเรียนครูเพียงพิมพ์
Sawasdee Chiang Mai ตอนที่ 6 Let's go shopping. โดย อ. เพียงพิมพ์ วงศ์ชัย

ไปซื้อของที่ไนท์บาซาร์ ตลาดวโรรส ถนนคนเดินวัวลาย ถนนคนเดินท่าแพ  [เข้าชม 1269 ]

 Rating :
 • Currently 2.67/5
13 / ก.ค. / 2555 : ห้องเรียนครูเพียงพิมพ์
เรีรู้สู่อาเซียนตอนที่ 12 Major Airlines of Southeast Asia สายการบินประจำชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน โดย อ. เพียงพิมพ์ วงศ์ชัย

สายการบินของประเทศสมาชิกอาเซียน  [เข้าชม 5970 ]

 Rating :
 • Currently 2.05/5
4 / ก.ค. / 2555 : ห้องเรียนครูเพียงพิมพ์
เรียนรู้สู่อาเซียนตอนที่ 11 How to say “ Hello”, Thank you, Good bye in ASEAN Community. โดย อ. เพียงพิมพ์ วงศ์ชัย

การพูด ทักทาย สวัสดี ขอบคุณ ลาก่อน ของแต่ละประเทศในอาเซียน  [เข้าชม 6284 ]

 Rating :
 • Currently 2.06/5
28 / มิ.ย. / 2555 : ห้องเรียนครูเพียงพิมพ์
เรียนรู้สู่อาเซียนตอนที่ 10 อาหารหวานและเครื่องดื่มประจำชาติในอาเซียน โดย อ. เพียงพิมพ์ วงศ์ชัย

ขนมหวานและเครื่องดื่มประจำชาติต่างๆในอาเซียน  [เข้าชม 85530 ]

 Rating :
 • Currently 3.81/5
26 / มิ.ย. / 2555 : ห้องเรียนครูเพียงพิมพ์
Sawasdee Chiang Mai ตอนที่ 5 City Tour โดย อ. เพียงพิมพ์ วงศ์ชัย

การเที่ยวชมวัดต่างๆในตัวเมืองเชียงใหม่  [เข้าชม 1764 ]

 Rating :
 • Currently 2.89/5
20 / มิ.ย. / 2555 : ห้องเรียนครูเพียงพิมพ์
เรียนรู้สู่อาเซียนตอนที่ 9 National Emblem , National Flag and Nationality โดย อ. เพียงพิมพ์ วงศ์ชัย

ธงชาติ สัญชาติของประเทศในอาเซียนและตราแผ่นดิน  [เข้าชม 13687 ]

 Rating :
 • Currently 2.97/5
18 / มิ.ย. / 2555 : ห้องเรียนครูเพียงพิมพ์
Sawadee Chiang Mai ตอนที่ 4 โดย อ. เพียงพิมพ์ วงศ์ชัย

How to get to Chiang Mai.  [เข้าชม 779 ]

 Rating :
 • Currently 2.33/5
12 / มิ.ย. / 2555 : ห้องเรียนครูเพียงพิมพ์
Sawadee Chiang Mai ตอนที่ 3 โดย อ. เพียงพิมพ์ วงศ์ชัย

อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่  [เข้าชม 868 ]

 Rating :
 • Currently 2.64/5
12 / มิ.ย. / 2555 : ห้องเรียนครูเพียงพิมพ์
Sawadee Chiang Mai ตอนที่ 2 โดย อ. เพียงพิมพ์ วงศ์ชัย

คำขวัญเชียงใหม่ ภูมิอากาศเชียงใหม่ สัญญลักษณ์ของเชียงใหม่  [เข้าชม 1006 ]

 Rating :
 • Currently 3.09/5
11 / มิ.ย. / 2555 : ห้องเรียนครูเพียงพิมพ์
Sawadee Chiang Mai ตอนที่ 1 โดย อ. เพียงพิมพ์ วงศ์ชัย

ข้อมูลเกี่ยวกับเชียงใหม่เบื้องต้นใช้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ Chiang Mai  [เข้าชม 1001 ]

 Rating :
 • Currently 3.04/5
8 / มิ.ย. / 2555 : ห้องเรียนครูเพียงพิมพ์
เรียนรู้สู่อาเซียน ตอนที่ 8 สกุลเงินประจำชาติในประเทศ ASEAN โดย อ. เพียงพิมพ์ วงศ์ชัย

ใช้สอนเรื่องสกุลเงินของประเทศต่างๆในอาเซียน  [เข้าชม 12843 ]

 Rating :
 • Currently 3.12/5
7 / มิ.ย. / 2555 : ห้องเรียนครูเพียงพิมพ์
เรียนรู้สู่อาเซียน ตอนที่ 7 ศาสนาประจำชาติในประเทศ ASEAN โดย อ. เพียงพิมพ์ วงศ์ชัย

ศาสนาประจำชาติต่างๆในอาเซียน  [เข้าชม 5753 ]

 Rating :
 • Currently 2.56/5
6 / มิ.ย. / 2555 : ห้องเรียนครูเพียงพิมพ์
เรียนรู้สู่อาเซียน ตอนที่ 6 สัตว์ประจำชาติในประเทศ ASEAN โดย อ. เพียงพิมพ์ วงศ์ชัย

สัตว์ประจำชาติต่างๆในประเทศกลุ่มอาเซียน  [เข้าชม 14358 ]

 Rating :
 • Currently 3.32/5
5 / มิ.ย. / 2555 : ห้องเรียนครูเพียงพิมพ์
เรียนรู้สู่อาเซียน ตอนที่ 5 ชุดแต่งกายประจำชาติในประเทศ ASEAN โดย อ. เพียงพิมพ์ วงศ์ชัย

การสอนให้นักเรียนรู้จักชุดแต่งกายประจำชาติต่างๆของประเทศในกลุ่มอาเซียน  [เข้าชม 8828 ]

 Rating :
 • Currently 2.37/5
1 / มิ.ย. / 2555 : ห้องเรียนครูเพียงพิมพ์
The national food of ASEAN. ตอนที่ 4 โดย อ. เพียงพิมพ์ วงศ์ชัย

สอนนักเรียนเกี่ยวกับอาหารประจำชาติในประเทศอาเซียน  [เข้าชม 13748 ]

 Rating :
 • Currently 3.11/5
31 / พ.ค. / 2555 : ห้องเรียนครูเพียงพิมพ์
The national flowers of ASEAN.เรียนรู้สู่อาเซียนตอนที่ 3 By Mrs. Piangpim Wongchai

ดอกไม้ประจาชาติต่างๆในอาเซียน  [เข้าชม 2390 ]

 Rating :
 • Currently 2.12/5
29 / พ.ค. / 2555 : ห้องเรียนครูเพียงพิมพ์
เรียนรู้...สู่อาเซียนตอนที่ 2 โดย อ. เพียงพิมพ์ วงศ์ชัย

มาฝึกร้องเพลงอาเซียนกันเถอะ  [เข้าชม 1187 ]

 Rating :
 • Currently 2.61/5
28 / พ.ค. / 2555 : ห้องเรียนครูเพียงพิมพ์
เรียนรู้สู่อาเซียนตอนที่ 1 โดย อ. เพียงพิมพ์ วงศ์ชัย

สอนเรื่องอาเซียนคาบที่ 1 โลโก้อาเซียน คำขวัญอาเซียน กำเนิดอาเซียน  [เข้าชม 1503 ]

 Rating :
 • Currently 2.37/5
27 / พ.ค. / 2555 : ห้องเรียนครูเพียงพิมพ์
สกิ๊ต ... สกิดใจ...โดยครู เพียงพิมพ์ วงศ์ชัย

การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนโดยใช้การแสดงละครภาษาอังกฤษ  [เข้าชม 1494 ]

 Rating :
 • Currently 2.33/5

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
s

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายโสภน โปธินันท์

รองผอ.สพป.เชียงใหม่
เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นางเกษร โพธิ์ศรี

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< เมษายน 2560 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
skooolthai.net
obecwebmedia.com
ดูเว็บดีดอทคอม
สหวิชา.คอม
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 23863 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
10 / ก.ย. / 2559 : KM ศน.จุ๋ม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  [เข้าชม 383 ครั้ง ]  
เอกสารประกอบการประเมิน ITA (IIT, EIT, EBIT)

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 1662 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 1692 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 1028 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 884 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
การประชุมเตรียมความพร้อม  [เข้าชม 864 ครั้ง ]  
"ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน" โรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนเครือข่าย โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต "โรงเรียนสุจริต"

ดูทั้งหมด -->
19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 1457 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 1343 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

10 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
Powerpoint โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 1388 ครั้ง ]  
กิจกรรม "ฮ่วมใจ๋ ใส่บาตร ได้บุญ ก้ำจุนสุจริต"

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 10491 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 16082 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info