[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 
 

 

บทความ (knowledge)

 
  

2 / ก.ย. / 2561 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 1
นางกัลยรัชต์ ขัติรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

ความมุ่งมั่นและอุดมการณ์การทำงาน จนถึงวันเกษียณ  [เข้าชม 2094 ]

 Rating :
 • Currently 1.96/5
2 / ก.ย. / 2561 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 1
นางสาวอรุณี พิมเสน โรงเรียนบ้านห้วยทราย

ความมุ่งมั่นและอุดมการณ์การทำงาน จนถึงวันเกษียณ  [เข้าชม 2185 ]

 Rating :
 • Currently 2.06/5
10 / ก.ย. / 2560 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 1
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC AWARDS )รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นางวารุณี สร้อยอินทร์ โรงเรียนวัดเจ็ดยอด

นางวารุณี สร้อยอินทร์ โรงเรียนวัดเจ็ดยอด  [เข้าชม 3003 ]

 Rating :
 • Currently 2.07/5
9 / ก.ย. / 2560 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 1
รางวัลระดับเหรียญทอง Thailand STEM Festival and ASEAN Academic Symposium 2017 นาย นัท สะสะรมย์ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1

 ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขัน Lego Education contest ระดับประถมศึกษา งาน Thailand STEM Festival and ASEAN Academic Symposium 2017  [เข้าชม 2462 ]

 Rating :
 • Currently 1.90/5
9 / ก.ย. / 2560 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 1
ค่าเฉลี่ยโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศและมีค่าพัฒนาขึ้นทุกปีการศึกษา นางกฤษณา คำสิทธิ

ครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ(O-NET)มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  [เข้าชม 2031 ]

 Rating :
 • Currently 2.00/5
25 / ธ.ค. / 2559 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 1
โครงงานหอมคุณธรรม "วิถีพุทธ วิถีพอเพียง วิถีเวียงสวนดอก"

โดย...ดร.ฐิติรัตน์ วสิษฐ์พลพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสวนดอก  [เข้าชม 2427 ]

 Rating :
 • Currently 2.19/5
25 / ธ.ค. / 2559 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 1
การออกแบบการเรียนรู้โดยวัฒนธรรมวิจัย เรื่องประวัติศาสตร์ชุมชนรอบรั้วอนุบาล

โดย....อ.สุวภัทร สุคันธา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  [เข้าชม 2034 ]

 Rating :
 • Currently 2.40/5
22 / ก.ย. / 2559 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 1
นางสุภลักษณ์ เฟื่องฟูกิจการ

ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระภาษาไทย  [เข้าชม 1945 ]

 Rating :
 • Currently 2.45/5
11 / ก.ย. / 2559 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 1
นางกฤษณา คำสิทธิ

ผลงานทางวิชาการ  [เข้าชม 2393 ]

 Rating :
 • Currently 2.29/5
8 / ก.ย. / 2559 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 1
นางสาวนฤมล วุฒิปรีชา

อาจารย์พิเศษถวายความรู้แก่ พระสังฆาธิการ พระภิกษุ และสามเณรด้านภาษาอังกฤษ ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่(วัดสวนดอก)  [เข้าชม 2179 ]

 Rating :
 • Currently 2.28/5
10 / ก.ย. / 2557 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 1
Youtube ค่ายโรงเรียนสุจริตสู่บันได 5 ขั้น 5 L โรงเรียนท่าศาลา

โรงเรียนท่าศาลาจัดค่าย "โรงเรียนสุจริตสู่บันได 5 ขั้น 5 L "  [เข้าชม 2600 ]

 Rating :
 • Currently 2.17/5
13 / พ.ค. / 2557 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 1
ฺBest Practice “โรงเรียน ประสานบ้าน เพื่อพัฒนาการของลูก”

นางผานิต ล่ามกิจจา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  [เข้าชม 3264 ]

 Rating :
 • Currently 2.45/5
30 / มี.ค. / 2557 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 1
รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมวาดภาพ ระบายสี (Paint) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผู้ศึกษา : สังวาล ปัญญาหล้า  [เข้าชม 4012 ]

 Rating :
 • Currently 2.23/5
19 / มิ.ย. / 2556 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 1
แผนที่ความคิด พิชิตการจับใจความ

เทคนิคการจับใจความ หรือสรุปเรื่องราวให้ได้ผล และผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข เทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจ คือ "การใช้เทคนิคแผนที่ความคิด" หรือ "Mind Mapp"  [เข้าชม 7295 ]

 Rating :
 • Currently 2.51/5
19 / มิ.ย. / 2556 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 1
Best Of Changkean by Anneloyal

สถานศึกษาประสบความสำเร็จ ก้าวสู่ความเป็นเลิศ  [เข้าชม 2469 ]

 Rating :
 • Currently 2.38/5
14 / ก.ย. / 2555 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 1
การแกะสลักผักและผลไม้ : โดย จินตนา สมฤทธิ์

การแกะสลักผักและผลไม้จัดเป็นศิลปะประจำชาติซึ่งควรค่าแก่การส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติของชาติ  [เข้าชม 17054 ]

 Rating :
 • Currently 2.52/5
11 / ก.ย. / 2555 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 1
วิธีเชื่อมต่อ Taplet กับ PC โดย รัตติกาล สุธรรม

เพื่อนำไปสอนนักเรียนผ่านโปรเจคเตอร์หรือทีวีโดยไม่ต้องใช้เครื่องฉายทึบแสง  [เข้าชม 14909 ]
comment ล่าสุด : pra1-wong@hotmail.com

 Rating :
 • Currently 2.33/5
26 / ส.ค. / 2555 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 1
การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านผ่านบทเรียนโปรแกรมแบบมัลติพอยท์ในห้องสมุดคลังความรู้คู่เทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านผ่านบทเรียนโปรแกรมแบบมัลติพอยท์ ชุด อาสาพาเรียนรู้สู่อาเซียน โดย ครูลินลดา เชาว์มนัส  [เข้าชม 4299 ]
comment ล่าสุด : kitiya999@hotmail.co.th

 Rating :
 • Currently 2.30/5
26 / ส.ค. / 2555 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 1
กรดไขมัน : โดย จินตนา สมฤทธิ์

ไขมันที่เกี่ยวข้องกับเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  [เข้าชม 2940 ]
comment ล่าสุด : Jutatip

 Rating :
 • Currently 2.16/5
26 / ส.ค. / 2555 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 1
การใช้เข็มทิศและคาดคะเน

การทดสอบการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนของลูกเสือสามัญ  [เข้าชม 40190 ]

 Rating :
 • Currently 2.93/5

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายรตนภูมิ โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2018:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2016:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< ตุลาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 30419 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561  [เข้าชม 2279 ครั้ง ]  
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 4657 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 4539 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 3772 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 2542 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 3683 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 2800 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 4470 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 4136 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 13680 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 19115 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info