[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 

 

บทความ (knowledge)

 
  

6 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
แบบรายงานโรงเรียนสุจริต (โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก)

เป็นกิจกรรมการทำเวรหมู่สีของนักเรียน หลังจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน หัวหน้าของแต่ละหมู่้สีจะเขียนบันทึกผลการปฏิบัติงาน พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานของหมู่สีของตนทุกวัน  [เข้าชม 712 ]

 Rating :
 • Currently 2.05/5
3 / ก.ย. / 2557 : km เขตพื้นที่
กิจกรรมบันทึกความดี โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง

ครู + นักเรียนแกนนำร่วมกับโรงพยาบาลดอยสะเก็ดจัดอบรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  [เข้าชม 1056 ]

 Rating :
 • Currently 2.03/5
3 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง

ร่วมกิจกรรมปลูกป่ากับชุมชน  [เข้าชม 592 ]

 Rating :
 • Currently 2.50/5
3 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง

พี่สอนน้องฟ้อนเล็บ  [เข้าชม 652 ]

 Rating :
 • Currently 2.53/5
2 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
รายงานการจัดกิจกรรมโรงเรียนวัดวังสิงห์คำ เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต

กิจกรรมที่ส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ในโรงเรียนวัดวังสิงห์คำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  [เข้าชม 1309 ]

 Rating :
 • Currently 2.21/5
20 / ส.ค. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
กิจกรรมเพาะเห็ด โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก

การเพาะเห็ด เป็นการสร้างรายได้ให้กับนักเรียน อีกยังเป็นการปลุกฝังคุณลักษณะของความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นกับนักเรียน  [เข้าชม 603 ]

 Rating :
 • Currently 2.00/5
19 / ส.ค. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
กิจกรรมออมทรัพย์ : โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก

กิจกรรมออมทรัพย์นักเรียน นักเรียนทุกระดับชั้นฝากเงินออมทรัพย์เป็นประจำ สม่ำเสมอ สามารถฝาก - ถอนได้ เหมือนการจำลองธนาคารมาไว้ในโรงเรียน  [เข้าชม 723 ]

 Rating :
 • Currently 2.00/5
18 / ส.ค. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต

การกล่าวปฏิญญาโรงเรียนสุจริต โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก  [เข้าชม 740 ]

 Rating :
 • Currently 2.00/5
17 / ส.ค. / 2557 : ห้องเรียนครูเพียงพิมพ์
How to make Kaokab การทำข้าวแคบ

เป็นการสอนวิชาชาชีพสู่อาเซียน การทำข้าวแคบสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  [เข้าชม 1452 ]

 Rating :
 • Currently 2.14/5
17 / ส.ค. / 2557 : ห้องเรียนครูเพียงพิมพ์
Stencil Pattern การตอกลายผ้า

เป็นการสอนวิชาชีพสู่อาเซียนการตอกลายบนผืีนผ้าสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  [เข้าชม 1198 ]

 Rating :
 • Currently 2.08/5
17 / ส.ค. / 2557 : ห้องเรียนครูเพียงพิมพ์
Stamp Alminum Plates การตีลายแผ่นแร่

สอนวิชาชีพสู่อาเซียน การตีลายแผ่นแร่สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  [เข้าชม 1014 ]

 Rating :
 • Currently 2.16/5
10 / ส.ค. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต กล่าวคำปฎิญญา

ผู้อำนวยการโรงเรียน นายมานิตย์. ขอดแก้ว คณะครู นักศึกษาฝึกปฏิบัติการ และนักเรียน ร่วมกล่าวคำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต  [เข้าชม 626 ]

 Rating :
 • Currently 2.38/5
7 / ส.ค. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
แบบรายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริตของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต”ปีการศึกษา2557  [เข้าชม 628 ]

 Rating :
 • Currently 2.25/5
6 / ส.ค. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
เด็กดี. ซื่อสัตย์. โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต

เด็กชายสาธิต คำแหลงและเด็กหญิงอาทิมา. สาธร. เก็บเงินได้ นำมามอบให้กับคุณครู โรงเรียนวัดป่าตันประกาศคุณงามความดี เป็นเด็กดีศรีป่าตัน. ณ. วันที่ 6. สิงหาคม 2557  [เข้าชม 606 ]
comment ล่าสุด : intatira.siri@hotmail.com

 Rating :
 • Currently 2.13/5
4 / ส.ค. / 2557 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
Best Practice

การจัดทำ Best Practice ของโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ  [เข้าชม 1767 ]
comment ล่าสุด : อ.จิรพงษ์

 Rating :
 • Currently 2.39/5
3 / ส.ค. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
กิจกรรม กล่าวปฏิญญาโรงเรียนสุจริต และร้องเพลงโรงเรียนสุจริต

ณ โรงเรียนพุทธิโศภน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  [เข้าชม 723 ]

 Rating :
 • Currently 1.82/5
3 / ส.ค. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
กิจกรรมกาดมั่วคัวลื้อ ปลูกซื้อเลี้ยงขาย หารายได้สุจริต

โรงเรียนบ้านลวงเหนือ  [เข้าชม 748 ]
comment ล่าสุด : intatira.siri@hotmail.com

 Rating :
 • Currently 2.41/5
3 / ส.ค. / 2557 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
VTR นำเสนอโรงเรียนสุจริต

สรุปกิจกรรมโรงเรียนสุจริต โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ  [เข้าชม 966 ]

 Rating :
 • Currently 2.45/5
3 / ส.ค. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
กิจกรรม "ฮ่วมใจ๋ ใส่บาตร ได้บุญ" โรงเรียนวัดป่าตัน

เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังคุณลักษณะ การคิด วินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียงและจิตสาธารณะ  [เข้าชม 835 ]
comment ล่าสุด : intatira.siri@hotmail.com

 Rating :
 • Currently 2.38/5
3 / ส.ค. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนท่าศาลาสุจริตจิตอาสา

โรงเรียนท่าศาลาสุจริตจิตอาสา  [เข้าชม 729 ]

 Rating :
 • Currently 2.35/5

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/19 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
s

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายนิพล เมืองชมภู

รองผอ.สพป.เชียงใหม่
เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นางเกษร โพธิ์ศรี

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< กรกฏาคม 2560 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 24644 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
4 / พ.ค. / 2560 : KM ศน.จุ๋ม
ปฏิบัติการถอดรหัส INFINITY KM  [เข้าชม 105 ครั้ง ]  
เพื่อถอดองค์ความรู้ หรือวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเกษียณอายุราชการ

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 1781 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 1800 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 1129 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 977 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
การประชุมเตรียมความพร้อม  [เข้าชม 963 ครั้ง ]  
"ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน" โรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนเครือข่าย โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต "โรงเรียนสุจริต"

ดูทั้งหมด -->
19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 1572 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 1424 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

10 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
Powerpoint โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 1471 ครั้ง ]  
กิจกรรม "ฮ่วมใจ๋ ใส่บาตร ได้บุญ ก้ำจุนสุจริต"

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 10598 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 16179 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info