[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 

 

บทความ (knowledge)

 
  

10 / ก.ย. / 2557 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 2
ัYoutube ค่ายโรงเรียนสุจริตสู่บันได 5 ขั้น 5 L โรงเรียนท่าศาลา

โรงเรียนท่าศาลาจัดค่าย "โรงเรียนสุจริตสู่บันได 5 ขั้น 5 L "  [เข้าชม 1508 ]

 Rating :
 • Currently 2.66/5
10 / ก.ย. / 2557 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 1
Youtube ค่ายโรงเรียนสุจริตสู่บันได 5 ขั้น 5 L โรงเรียนท่าศาลา

โรงเรียนท่าศาลาจัดค่าย "โรงเรียนสุจริตสู่บันได 5 ขั้น 5 L "  [เข้าชม 1448 ]

 Rating :
 • Currently 2.05/5
10 / ก.ย. / 2557 : km เขตพื้นที่
Youtube ค่ายโรงเรียนสุจริตสู่บันได 5 ขั้น 5 L โรงเรียนท่าศาลา

โรงเรียนท่าศาลาจัดค่าย "โรงเรียนสุจริตสู่บันได 5 ขั้น 5 L "  [เข้าชม 1417 ]

 Rating :
 • Currently 1.89/5
10 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
Youtube ค่ายโรงเรียนสุจริตสู่บันได 5 ขั้น 5 L โรงเรียนท่าศาลา

โรงเรียนท่าศาลาจัดค่าย "โรงเรียนสุจริตสู่บันได 5 ขั้น 5 L "  [เข้าชม 1095 ]

 Rating :
 • Currently 2.46/5
9 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
ความซื่อสัตย์ โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต

ด.ญ.นุชนารถ บุญสิงห์ นักเรียนชั้น ป.3 เก็บเงินได้ นำมาส่งคุณครู จึงขอชมเชย ด.ญนุชนารถ บุญสิงห์ ว่ามีความซื่อสัตย์  [เข้าชม 1258 ]

 Rating :
 • Currently 2.14/5
8 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
จิตอาสา

การปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตช่วยเหลือ โดยไม่หวังผลตอบแทน และชักชวนผู้อื่นให้ร่วมปฏิบัติ  [เข้าชม 1234 ]

 Rating :
 • Currently 2.33/5
8 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
มีพอเพียง

ปลูกฝังการดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ รู้จักพอเพียง  [เข้าชม 1282 ]

 Rating :
 • Currently 2.19/5
8 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
สุจริต

เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของการทำดี โดยไม่หวังผลตอบแทนให้กับนักเรียน การได้รับการยกย่องชมเชย คือรางวัลที่มีคุณค่าทางจิตใจมากกว่าการได้รับรางวัลที่เป็นวัตถุสิ่งของ  [เข้าชม 1573 ]

 Rating :
 • Currently 2.33/5
8 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วินัยดี

ฝึกความมีระเบียบวินัยให้เกิดกับนักเรียนในทุกๆ ด้าน เช่น การเข้าแถวเพื่อรับนมไปดื่ม การส่งงานตรงเวลา การเข้าเรียนตรงเวลา เป็นต้น  [เข้าชม 1173 ]

 Rating :
 • Currently 2.34/5
8 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
VTR Presentation เครือข่ายโรงเรียนสุจริต

VTR Presentation โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  [เข้าชม 1137 ]

 Rating :
 • Currently 2.44/5
6 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต

บันทึกความดี “ เด็กดีศรีป่าไม้แดง ” เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งสามารถปลูกฝังคุณลักษณะความซื่อสัตย์ให้กับนักเรียนให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อตนเองและบุคคลรอบข้างอีกทั้งยังส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  [เข้าชม 1349 ]

 Rating :
 • Currently 2.35/5
6 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
แบบรายงานโรงเรียนสุจริต (โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก)

เป็นกิจกรรมการทำเวรหมู่สีของนักเรียน หลังจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน หัวหน้าของแต่ละหมู่้สีจะเขียนบันทึกผลการปฏิบัติงาน พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานของหมู่สีของตนทุกวัน  [เข้าชม 1214 ]

 Rating :
 • Currently 2.13/5
3 / ก.ย. / 2557 : km เขตพื้นที่
กิจกรรมบันทึกความดี โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง

ครู + นักเรียนแกนนำร่วมกับโรงพยาบาลดอยสะเก็ดจัดอบรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  [เข้าชม 1635 ]

 Rating :
 • Currently 2.00/5
3 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง

ร่วมกิจกรรมปลูกป่ากับชุมชน  [เข้าชม 1069 ]

 Rating :
 • Currently 2.73/5
3 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง

พี่สอนน้องฟ้อนเล็บ  [เข้าชม 1156 ]

 Rating :
 • Currently 2.56/5
2 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
รายงานการจัดกิจกรรมโรงเรียนวัดวังสิงห์คำ เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต

กิจกรรมที่ส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ในโรงเรียนวัดวังสิงห์คำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  [เข้าชม 2058 ]

 Rating :
 • Currently 2.07/5
20 / ส.ค. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
กิจกรรมเพาะเห็ด โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก

การเพาะเห็ด เป็นการสร้างรายได้ให้กับนักเรียน อีกยังเป็นการปลุกฝังคุณลักษณะของความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นกับนักเรียน  [เข้าชม 1098 ]

 Rating :
 • Currently 2.06/5
19 / ส.ค. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
กิจกรรมออมทรัพย์ : โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก

กิจกรรมออมทรัพย์นักเรียน นักเรียนทุกระดับชั้นฝากเงินออมทรัพย์เป็นประจำ สม่ำเสมอ สามารถฝาก - ถอนได้ เหมือนการจำลองธนาคารมาไว้ในโรงเรียน  [เข้าชม 1186 ]

 Rating :
 • Currently 2.03/5
18 / ส.ค. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต

การกล่าวปฏิญญาโรงเรียนสุจริต โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก  [เข้าชม 1205 ]

 Rating :
 • Currently 2.05/5
17 / ส.ค. / 2557 : ห้องเรียนครูเพียงพิมพ์
How to make Kaokab การทำข้าวแคบ

เป็นการสอนวิชาชาชีพสู่อาเซียน การทำข้าวแคบสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  [เข้าชม 2215 ]

 Rating :
 • Currently 2.28/5

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/25 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายเดช ศิรินาม
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
s

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายเจตย์ สะสะรมย์
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายนิมิตร ไทยดำรงค์

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2016:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< ธันวาคม 2561 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 27310 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561  [เข้าชม 250 ครั้ง ]  
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 2635 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 2644 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 1916 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 670 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 1806 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 707 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 2456 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 2234 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 11596 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 16989 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info