[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 
   
 

Editor's Talk

                              โรงเรียนสุจริต ปีการศึกษา 2561

ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต
เพลงโรงเรียนสุจริต 
ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตัง ป.ป.ช.สพฐ.น้อย, ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน, คณะกรรมการดำเนินงานฯ 
ตัวอย่าง เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ (ITA) ปีงบประมาณ 2561
             IIT
            EIT
            EBIT และคู่มือการประเมินฯ ITA เริ่มหน้า 9 เป็นต้นไป

 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education

หนังสื่อจากสพฐ. แจ้งเรื่องหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
หนังสื่อจากสพป.เชียงใหม่ เขต 1 แจ้งเรื่องหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม "การป้องกันการทุจริต"
บทสรุปชุดหลักสูตรต้านทุจริต
สื่อการเรียนรู้
แผนการจัดประสบการณ์ ปฐมวัย
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.1
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.2
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.3
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.4
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.5
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.6
แผนการจัดการเรียนรู้ ม.1 
แผนการจัดการเรียนรู้ ม.2 
แผนการจัดการเรียนรู้ ม.3

 

ดูทั้งหมด -->
30 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศฯ
30 มกราคม 2561 นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และคณะ ร่วมให้กำลังใจ/ ให้ข้อมูล และต้อนรับคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ คือนายอวยชัย ศรีตระกูล รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1  [เข้าชม 2388 ครั้ง ]  
ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1

17 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศฯ
ประกาศรายชื่อผู้สมัครและได้รับเงินส่งเสริมการผลิตสื่อฯ  [เข้าชม 2212 ครั้ง ]  
การจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV, DLIT,ICT)

ดูทั้งหมด -->
29 / ม.ค. / 2561
55 แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2561
โดย..กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
19 / ต.ค. / 2560
55 18 ตุลาคม 2560 รองอุดม แปงทิศ, รองอวยชัย ศรีตระกูล รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และคณะ ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2560 กลุ่มศึกษานิเทศก์
โดยมาประเมินศน.ประพิณศิริ อินทธิรา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1
ดูทั้งหมด -->
2 / ก.ย. / 2561 : KM ระดับนานาชาติ
นางสาวเมธาวดี วงศ์สุนทร โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ เชียงใหม่  [เข้าชม 2034 ครั้ง ]  
การใช้โปรแกรม Dynedในการพัฒนาและส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

9 / ต.ค. / 2560 : KM ระดับนานาชาติ
โอลิมปิกหุ่นยนต์ (WRO 2016)  [เข้าชม 2501 ครั้ง ]  
เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ (WRO 2016) ระดับนานาชาติ ณ ประเทศอินเดีย

25 / มิ.ย. / 2556 : KM ระดับนานาชาติ
หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม  [เข้าชม 8770 ครั้ง ]  
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศคะแนนสูงสุดทุกประเภท และ รางวัลระดับเหรียญทองที่ 1 ประเภท Green Tecnologyตัวแทนประเทศไทย นำผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์(ปิ่นโต 3 in 1)

 
ดูทั้งหมด -->
31 / ต.ค. / 2561 : KM ระดับชาติ
นางอรุณีพัชร์ เมืองศรี ผอ.โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้  [เข้าชม 1553 ครั้ง ]  
การบริหารจัดการโรงเรียน "โรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก"

2 / ก.ย. / 2561 : KM ระดับชาติ
นางสาวสุพัฒิดา เรืองนามกิจ โรงเรียนบ้านสันกำแพง  [เข้าชม 2076 ครั้ง ]  
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน เป็นฐานของการเรียนรู้

2 / ก.ย. / 2561 : KM ระดับชาติ
นางสาวประภัสสร ชัยศรี โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง  [เข้าชม 1705 ครั้ง ]  
ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าระดับประเทศ และสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน เป็นอันดับที่ ๑

2 / ก.ย. / 2561 : KM ระดับชาติ
นางสุนทรี นวลศรี โรงเรียนบ้านลวงเหนือ  [เข้าชม 1709 ครั้ง ]  
อนุรักษณ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

2 / ก.ย. / 2561 : KM ระดับชาติ
นางรัชดาภรณ์ พันธ์พิกุล โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย  [เข้าชม 1829 ครั้ง ]  
การขับเคลื่อนกิจกรรม “รักษ์พงไพร”

2 / ก.ย. / 2561 : KM ระดับชาติ
นางสำรวย ไชยสาร โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา  [เข้าชม 1747 ครั้ง ]  
การเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

2 / ก.ย. / 2561 : KM ระดับชาติ
นางสาว วรัญญา ชัยพิกุล โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ  [เข้าชม 1579 ครั้ง ]  
การบริหารโรงเรียนสุจริต และบริษัทสร้างการดี

2 / ก.ย. / 2561 : KM ระดับชาติ
นางมาลา บูรณา โรงเรียนวัดสันโค้ง  [เข้าชม 1851 ครั้ง ]  
ความมุ่งมั่นและอุดมการณ์ ในการจัดการเรียนการสอน

2 / ก.ย. / 2561 : KM ระดับชาติ
นางศิริลักษณ์ ศรีไกรภักดิ์ โรงเรียนวัดห้วยแก้ว  [เข้าชม 1538 ครั้ง ]  
ความมุ่งมั่นและอุดมการณ์การทำงาน จนถึงวันเกษียณ

2 / ก.ย. / 2561 : KM ระดับชาติ
นางแพรวพรรณ จันทะแจ้ง โรงเรียนชลประทานผาแตก  [เข้าชม 1718 ครั้ง ]  
บริษัทสร้างการดี เช็ดก่อนล้างสร้างวินัย เด็กไทยยุค 4.0 หนุนนำโรงเรียนสุจริต

 
ดูทั้งหมด -->
31 / ต.ค. / 2561 : KM ระดับภาค
นางอรุณีพัชร์ เมืองศรี ผอ.โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้  [เข้าชม 2174 ครั้ง ]  
วิธีปฏิบัติตนที่ดี

2 / ก.ย. / 2561 : KM ระดับภาค
นางสุนทรี นวลศรี โรงเรียนบ้านลวงเหนือ  [เข้าชม 1711 ครั้ง ]  
อนุรักษณ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

2 / ก.ย. / 2561 : KM ระดับภาค
นางแพรวพรรณ จันทะแจ้ง โรงเรียนชลประทานผาแตก  [เข้าชม 1681 ครั้ง ]  
บริษัทสร้างการดี เช็ดก่อนล้างสร้างวินัย เด็กไทยยุค 4.0 หนุนนำโรงเรียนสุจริต

2 / ก.ย. / 2561 : KM ระดับภาค
นางศิริลักษณ์ ศรีไกรภักดิ์ โรงเรียนวัดห้วยแก้ว  [เข้าชม 1630 ครั้ง ]  
ความมุ่งมั่นและอุดมการณ์การทำงาน จนถึงวันเกษียณ

 
ดูทั้งหมด -->
31 / ต.ค. / 2561 : km เขตพื้นที่
นางอรุณีพัชร์ เมืองศรี ผอ.โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้  [เข้าชม 1551 ครั้ง ]  
วิธีปฏิบัติตนที่ดี
7 / ก.ย. / 2561 : km เขตพื้นที่
นางสาวจันทนา ไฝเจริญ โรงเรียนบ้านลวงเหนือ  [เข้าชม 1848 ครั้ง ]  
บริษัทสร้างการดี “สร้างคน สร้างงาน วางพื้นฐานอาชีพ”
5 / ก.ย. / 2561 : km เขตพื้นที่
นางอรุณี คุณยศยิ่ง โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง  [เข้าชม 1724 ครั้ง ]  
“ บริษัทสร้างการดี ” โรงเรียนสุจริต “ ป่าไม้แดงวัยใส ใส่ใจทำความดี ผลิตน้ำดื่มสะอาด ถูกหลักอนามัย ”
2 / ก.ย. / 2561 : km เขตพื้นที่
นางสาวประภัสสร ชัยศรี โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง  [เข้าชม 1778 ครั้ง ]  
ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าระดับประเทศ และสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน เป็นอันดับที่ ๑
2 / ก.ย. / 2561 : km เขตพื้นที่
นางสาวกรกฏ หลานรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  [เข้าชม 1619 ครั้ง ]  
คนรุ่นใหม่หัวใจล้านนา
2 / ก.ย. / 2561 : km เขตพื้นที่
นางสาวพิมพ์รดา ส่งชื่น โรงเรียนวัดห้วยแก้ว  [เข้าชม 1966 ครั้ง ]  
การยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ม.3 สูงเป็นอันดับ 1 ของเขตพื้นที่การศึกษา
2 / ก.ย. / 2561 : km เขตพื้นที่
นางสำรวย ไชยสาร โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา  [เข้าชม 1850 ครั้ง ]  
การเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2 / ก.ย. / 2561 : km เขตพื้นที่
นางศิริลักษณ์ ศรีไกรภักดิ์ โรงเรียนวัดห้วยแก้ว  [เข้าชม 1675 ครั้ง ]  
ความมุ่งมั่นและอุดมการณ์การทำงาน จนถึงวันเกษียณ
 
ดูทั้งหมด -->
2 / ก.ย. / 2561 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 1
นางกัลยรัชต์ ขัติรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  [เข้าชม 1864 ครั้ง ]  
ความมุ่งมั่นและอุดมการณ์การทำงาน จนถึงวันเกษียณ

2 / ก.ย. / 2561 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 1
นางสาวอรุณี พิมเสน โรงเรียนบ้านห้วยทราย  [เข้าชม 1869 ครั้ง ]  
ความมุ่งมั่นและอุดมการณ์การทำงาน จนถึงวันเกษียณ

10 / ก.ย. / 2560 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 1
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC AWARDS )รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นางวารุณี สร้อยอินทร์ โรงเรียนวัดเจ็ดยอด  [เข้าชม 2720 ครั้ง ]  
นางวารุณี สร้อยอินทร์ โรงเรียนวัดเจ็ดยอด

9 / ก.ย. / 2560 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 1
รางวัลระดับเหรียญทอง Thailand STEM Festival and ASEAN Academic Symposium 2017 นาย นัท สะสะรมย์ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1  [เข้าชม 2258 ครั้ง ]  
 ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขัน Lego Education contest ระดับประถมศึกษา งาน Thailand STEM Festival and ASEAN Academic Symposium 2017

 
ดูทั้งหมด -->
31 / ต.ค. / 2561 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 2
นางอรุณีพัชร์ เมืองศรี ผอ.โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้  [เข้าชม 1665 ครั้ง ]  
การบริหารจัดการโรงเรียน "โรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก"

2 / ก.ย. / 2561 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 2
นางสาวประภัสสร ชัยศรี โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง  [เข้าชม 1816 ครั้ง ]  
ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าระดับประเทศ และสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน เป็นอันดับที่ ๑

2 / ก.ย. / 2561 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 2
ครูชมัยพร บริพันธกุล โรงเรียนวัดขะจาว  [เข้าชม 1646 ครั้ง ]  
ความมุ่งมั่นและอุดมการณ์การทำงาน จนถึงวันเกษียณ

2 / ก.ย. / 2561 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 2
นางสาวเมธาวดี วงศ์สุนทร โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ เชียงใหม่  [เข้าชม 1802 ครั้ง ]  
การใช้โปรแกรม Dynedในการพัฒนาและส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

2 / ก.ย. / 2561 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 2
นางสาว วรัญญา ชัยพิกุล โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ  [เข้าชม 1485 ครั้ง ]  
การบริหารโรงเรียนสุจริต และบริษัทสร้างการดี

2 / ก.ย. / 2561 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 2
นางสาววิราวรรณ์ โพธิ โรงเรียนวัดเสาหิน  [เข้าชม 2519 ครั้ง ]  
การเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

2 / ก.ย. / 2561 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 2
นางสาวสุรางค์ สายอุดม โรงเรียนวัดป่าตัน  [เข้าชม 1762 ครั้ง ]  
ความมุ่งมั่นและอุดมการณ์การทำงาน จนถึงวันเกษียณ

9 / ก.ย. / 2560 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 2
รางวัลเหรียญเงิน OBEC AWARDS ระดับชาติ นางสาวอรุณณี ประกอบศรี โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ  [เข้าชม 2653 ครั้ง ]  
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ระดับภาคเหนือ

9 / ก.ย. / 2560 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 2
ครูดี ไม่มีอบายยมุข นางสาวสายอรุณ กิติยะ โรงเรียนบ้านท่าลุกสันทราย  [เข้าชม 2489 ครั้ง ]  
ครูดีไม่มีอบายมุข ระดับประเทศ 2560

9 / ก.ย. / 2560 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 2
การสอนภาษาอังกฤษ แบบ CLT นางสาวเมธาวดี วงศ์สุนทร โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์  [เข้าชม 2555 ครั้ง ]  
การสอนภาษาอังกฤษ แบบ CLT

 
ดูทั้งหมด -->
9 / ก.ย. / 2561 : km อ.ดอยสะเก็ด
นางอรุณี คุณยศยิ่ง โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง  [เข้าชม 1940 ครั้ง ]  
“ บริษัทสร้างการดี ” โรงเรียนสุจริต “ ป่าไม้แดงวัยใส ใส่ใจทำความดี ผลิตน้ำดื่มสะอาด ถูกหลักอนามัย ”

7 / ก.ย. / 2561 : km อ.ดอยสะเก็ด
นางสาวจันทนา ไฝเจริญ โรงเรียนบ้านลวงเหนือ  [เข้าชม 1669 ครั้ง ]  
บริษัทสร้างการดี “สร้างคน สร้างงาน วางพื้นฐานอาชีพ”

2 / ก.ย. / 2561 : km อ.ดอยสะเก็ด
นางสาว เกศิณี ศรีบุญเรือง โรงเรียน บ้านตลาดขี้เหล็ก  [เข้าชม 1626 ครั้ง ]  
บริษัทสร้างการดี สร้างอาชีพ วิถีพอเพียง

2 / ก.ย. / 2561 : km อ.ดอยสะเก็ด
นางสุนทรี นวลศรี โรงเรียนบ้านลวงเหนือ  [เข้าชม 1636 ครั้ง ]  
อนุรักษณ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

 
ดูทั้งหมด -->
2 / ก.ย. / 2561 : km อ.สันกำแพง
นางสำรวย ไชยสาร โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา  [เข้าชม 1942 ครั้ง ]  
การเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

9 / ก.ย. / 2560 : km อ.สันกำแพง
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT นางทรายแก้ว คันธา โรงเรียนวัดล้านตอง  [เข้าชม 2302 ครั้ง ]  
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT

9 / ก.ย. / 2560 : km อ.สันกำแพง
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ OBEC AWORDS นางศศิธร สินลา โรงเรียนบ้านแช่ช้าง(เทพนานุกูล)  [เข้าชม 2478 ครั้ง ]  
ผลสำเร็จของนักเรียนส่งผลให้ครูได้รับรางวัล ครูดีในดวงใจ คุรุสดุดี ครูดีไม่มีอบายมุข คุรุสภาดีเด่น รางวัลทรงคุณค่าโอเบคอวอร์ด เหรียญเงินระดับชาติ 2 ปี

9 / ก.ย. / 2560 : km อ.สันกำแพง
รางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2560 นางสำรวย ไชยสาร โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา  [เข้าชม 2401 ครั้ง ]  
นางสำรวย ไชยสาร โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา

9 / ก.ย. / 2560 : km อ.สันกำแพง
ผลการสอบ O- NET มีพัฒนาการขึ้นตามลำดับและสูงกว่าระดับประเทศ 3 ปี ซ้อน นางสาวอุบลรัตน์ วิชัยหาญ โรงเรียน บ้านแช่ช้าง เทพนานุกูล  [เข้าชม 2324 ครั้ง ]  
-

9 / ก.ย. / 2560 : km อ.สันกำแพง
สูตรคูณลีลา พัฒนาความคิด เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นางรัตนา จอมทัน บ้านกอสะเรียม  [เข้าชม 2268 ครั้ง ]  
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

 
ดูทั้งหมด -->
7 / มี.ค. / 2561 : ห้องเรียนครูเพียงพิมพ์
Dos & Don'ts Cultural in Myanmar  [เข้าชม 2081 ครั้ง ]  
แนวทางการปฏิบัติด้านมารยาทและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

6 / มี.ค. / 2561 : ห้องเรียนครูเพียงพิมพ์
Dos & Don'ts Cultural in Singapore  [เข้าชม 2608 ครั้ง ]  
แนวทางการปฏิบัติด้านมารยาทและวัฒนธรรมของประเทศสิงคโปร์

23 / ก.พ. / 2561 : ห้องเรียนครูเพียงพิมพ์
Dos & Don'ts Cultural in Philippines  [เข้าชม 4129 ครั้ง ]  
แนวทางการปฏิบัติด้านมารยาทและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

23 / ก.พ. / 2561 : ห้องเรียนครูเพียงพิมพ์
Dos & Don'ts Cultural in Malaysia  [เข้าชม 3257 ครั้ง ]  
แนวทางการปฏิบัติด้านมารยาทและวัฒนธรรมของประเทศมาเลเซีย

 
ดูทั้งหมด -->
2 / ก.ย. / 2561 : km อ.แม่ออน
นางสาวพิมพ์รดา ส่งชื่น โรงเรียนวัดห้วยแก้ว  [เข้าชม 2285 ครั้ง ]  
การยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ม.3 สูงเป็นอันดับ 1 ของเขตพื้นที่การศึกษา

2 / ก.ย. / 2561 : km อ.แม่ออน
นางศิริลักษณ์ ศรีไกรภักดิ์ โรงเรียนวัดห้วยแก้ว  [เข้าชม 1614 ครั้ง ]  
ความมุ่งมั่นและอุดมการณ์การทำงาน จนถึงวันเกษียณ

9 / ก.ย. / 2560 : km อ.แม่ออน
Best Practice ระดับภูมิภาค : นางสาวจันทพร พลอินตา โรงเรียนวัดห้วยแก้ว  [เข้าชม 2282 ครั้ง ]  
การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนโดยใช้ทักษะกระบวนการแบบองค์รวม (T T Thai Tech Teach Model)

9 / ก.ย. / 2560 : km อ.แม่ออน
ภาษาอังกฤษได้ครบทั้ง ๔ ทักษะ นางสาวจิตติพร สุวรรณชาติ โรงเรียน วัดห้วยทราย  [เข้าชม 2183 ครั้ง ]  
รางวัลผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 
ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายรตนภูมิ โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายเจตย์ สะสะรมย์
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายนิมิตร ไทยดำรงค์

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2018:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2016:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< เมษายน 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 29894 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561  [เข้าชม 1970 ครั้ง ]  
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 4407 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 4351 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 3583 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 2312 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 3445 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 2432 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 4155 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 3889 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 13282 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 18691 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info