[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  

15 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมงานการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน "สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เกมส์"
โรงเรียนวัดป่าตัน นำโดยท่าน ผอ.มานิตย์. ขอดแก้ว นำกลองสะบัดชัยและนักเรียนร่วมเดินขบวนพาเหรด วันที่ 15 สิงหาคม 2557 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
7 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่จากกองทัพอากาศ และเจ้าหน้าที่จากบริษัท ยิบอินซอย มอบสื่อ อุปกรณ์กีฬา ณ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2557 เจ้าหน้าที่จากกองทัพอากาศ และเจ้าหน้าที่จากบริษัท ยิบอินซอย มอบสื่อ อุปกรณ์กีฬา ณ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
7 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะผู้บริหาร สนง.ประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 มอบเสื้อกีฬา สื่อ วัสดุอุปกรณ์การเรียน ณ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค เขต 9 มอบเสื้อกีฬา สื่อ วัสดุอุปกรณ์การเรียน แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยทราย
7 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับชมรม อสม. และโรงเรียนบ้านห้วยทรายรณรงค์ กำจัดลูกน้ำยุงลาย
เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับชมรมแม่บ้าน อสม. และโรงเรียนบ้านห้วยทราย ร่วมกิจกรรมเดินขบวน รณรงค์ กำจัดลูกน้ำยุงลาย
3 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
3 สิงหาคม 2557 นายอภิชาติ รัตนยรรยง รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมฯ Learning & Share in The Upright School
โดยผ่านเว็บไซต์แมงมุม "เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้" ณ บริษัทโมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่นมอลล์จำกัด จ.เชียงใหม่
3 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 1 สิงหาคม 2557 โรงเรียนท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่
เข้าร่วมการสัมมนาบุตรหลานของผู้ใช้แรงงาน ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
3 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
VTR นำเสนอโรงเรียนชลประทานผาแตก สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนอัจฉริยจรรยา
3 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
Learning & Share in The Upright School
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดการความรู้ "เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ Learn & Share" 3 สิงหาคม 2557 ณ บริษัทโมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่นมอลล์
31 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์เครือข่าย E-networkและผลิตสื่อหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ E-news สพป.เชียงใหม่เขต1
สพป.เชียงใหม่เขต1 จัดอบรม เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดนท์
30 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนวัดป่าตัน จัดงานวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2557
29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ โรงเรียนวัดป่าตันได้จัดกิจกรรมหลากหลาย
21 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
21 กรกฎาคม 2557 นายอภิชาติ รัตนยรรยง รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรประจำค่าย เยาวชนคนดีองแผ่นดิน "โรงเรียนสุจริต"
ณ ห้องประชุมตลาดท่าน้ำ ตำบลสันผีเสื้อ (หน้าวัดท่าหลุก) อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
21 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนสุจริต
โรงเรียนวัดป่าตัน เข้ารับการอบรมเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ณ ชุมชนตลาดท่าน้ำ วันที่ 21 กรกฎาคม. 2557
10 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด จาก สพปเชียงใหม่เขต 1
ประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด จาก สพป.เชียงใหม่เขต 1. นำโดย ศน. อรรณพ. ดวงเกตุ. ศน. วัชราภรณ์. วัตรสุข. ผอ.ไพล
2 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
2 กรกฎาคม 2557 ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง และคณะจากสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต เยี่ยมชมโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ
โรงเรียนสุจริตต้นแบบโดยมี นายวิรัตน์ คำใจใส่ ผอ.โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ ให้การต้อนรับ
2 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
30 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2557 ผู้บริหารสถานศึกษาแกนนำ และเครือข่ายโรงเรียนสุจริต สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เข้ารับการอบรมฯ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาป้องกันการทุจริต สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาภาคเหนือ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
1 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
28 มิถุนายน 2557 นายอภิชาติ รัตนยรรยง รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมฯ การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน เชียงใหม่
1 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันสถาปนาลูกเสือไทยแห่งชาติ
โรงเรียนวัดป่าตันนำนักเรียน ร่วมพิธีวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเขียงใหม่. วันที่ 1 กรกฎาคม 2557
25 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรม วันสุนทรภู่ 2557
โรงเรียนวัดป่าตัน จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปี 2557 มีการประกวดคัดลายมือ ประกวดชุดในวรรณคดี ร้องเพลง มี ผอ.มานิตย์. ขอดแก้ว เป็นประธานในพิธี
23 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวัดป่าตัน จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดป่าตัน เมื่อวันที่ 19-20 มิถุนายน 2557 ระดับชั้น ป.1-6
9 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
7 มิถุนายน 2557 ว่าที่ร้อยตรี อาทิตย์ เรืองวุฒิ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ร่วมงาน
วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนประจำปี 2557 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/17 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายรตนภูมิ โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2018:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2016:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< ตุลาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 30394 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561  [เข้าชม 2265 ครั้ง ]  
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 4644 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 4526 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 3759 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 2529 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 3668 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 2777 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 4456 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 4122 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 13660 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 19094 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info