[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  

23 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 23 พฤษภาคม 2558 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานปิดค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร รุ่นที่ 1
โดยมีคุณหญิงปราณี เอื้อชูเกียรติ เป็นเลขานุการของงานฯ มีคณะศึกษานิเทศก์เป็นตัวแทนจากสพฐ.
22 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ให้เกียรติเปิดการเข้าค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่
22 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
11 พฤษภาคม 2558 นายชัยวัตร์ เทพวงค์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างวินัยทางการเงินในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาบุคลากรสพป.เชียงใหม่ เขต 1 (สปจ.เชียงใหม่เดิม)
18 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
25 กุมภาพันธ์ 2558 นายชัยวัตร์ เทพวงค์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับ ดร.อุบล เล่นวารี และคณะ
ที่มาเยี่ยมชมและคณะสื่อมวลชน มาถ่ายทำผลการดำเนินงานในโครงการต่อยอดการพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้เพื่อสุขภาวะเด็ก และเยาวชน ของ สสส.และ สสค.
18 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
17 กุมภาพันธ์ 2558 รศ.นราพร จันทร์โอชา รองประธานมูลนิธิ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและคณะ
เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายชุมพล รัตน์เลิศลบ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และคณะ นายสมบูรณ์ เดชยิ่ง ผอ.โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก คณะครู และนักเรียน ร่วม
18 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
17 กุมภาพันธ์ 2558 รศ.นราพร จันทร์โอชา รองประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและคณะ
เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนบ้านม่วงโตน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
3 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ รางวัลบัณณาสสมโภช
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ดีเด่น
14 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เด็กดีเด่นของเทศบาลนครเชียงใหม่ (โรงเรียนวัดป่าตัน)
คัดเลือกนักเรียนเข้ารับรางวัลนักเรียนดีเด่นของเทศบาลนครเชียงใหม่เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี2558
9 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานวันเด็กแห่งชาติ2558โรงเรียนวัดป่าตัน
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ให้กับนักเรียนมีกิจกรรม การแสดงของนักเรียน
16 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการประกวด OBEC AWARDS ปี 2557 ระดับภาคเหนือ
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
25 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
20 พ.ย.2557 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ มาติดตามและเยี่ยมชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ณ โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 1 นายชุมพล รัตน์เลิศลบ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และคณะให้การต้อนรับ
14 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
14 พฤศจิกายน 2557 ผอ.ชุมพล รัตน์เลิศลบ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจแก่คณะทำงาน ในการจัดส่งเอกสารผู้เข้ารับการคัดเลือก
และประเมิน OBEC AWARDS ประแจำปี 2557 ไปสพป.แพร่ เขต 1 และ สพป.แพร่ เขต 2
8 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
6 พฤศจิกายน 2557 นายชุมพล รัตน์เลิศลบ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น และ
คุณสมบัติเฉพาะด้านรางวัล OBEC AWARDS ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
8 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
5 พฤศจิกายน 2557 นายชัยวัตร์ เทพวงค์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจแก่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
และประเมินเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
21 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการคัดเลือกและประเมินเพื่อรับรางวัลOBEC AWARDS ปี 2557
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
20 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนรับการประเมินนักเรียนพระราชทานระดับเขตพื้นที่
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน ส่งเด็กชายเอก ติยะ เข้ารับการประเมินนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
19 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนท่าศาลาจัดการอบรมขยายผล"เครือข่ายยุติความรุนแรงต่อเด็ก"
ขยายผลให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา
19 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนท่าศาลาได้เป็นตัวแทน สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ จ.แพร่
นักเรียนเป็นตัวแทนแข่งขันทักษะวิชาการ จ.แพร่
18 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าค่าย "วันเยาวชนคนดี" โรงเรียนวัดป่าตัน
โรงเรียนวัดป่าตัน นำนักเรียนเข้าค่าย "วันเยาวชนคนดี"
16 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
โรงเรียนวัดป่าตัน ให้ข้าราชการครูโรงเรียนวัดป่าตัน เข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์พกพา จัดโดย สพป.เชียงใหม่เขต 1

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/17 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายรตนภูมิ โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายเจตย์ สะสะรมย์
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายนิมิตร ไทยดำรงค์

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2018:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2016:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< เมษายน 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 29895 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561  [เข้าชม 1971 ครั้ง ]  
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 4407 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 4351 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 3583 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 2312 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 3445 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 2432 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 4156 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 3889 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 13282 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 18691 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info