[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  

18 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เป็นกรรมการประเมินรางวัล OBEC AWARDS
ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 17 พ.ย. 2555 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ซึ่งแต่ละท่านที่ส่งผลงานล้วนแล้วแต่ยอดเยี่ยมด้วยกันทั้งสิ้น ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านน
17 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งคณะกรรมการ OBEC AWARDS ปี 2555 ฉบับปรับปรุง 16 พฤศจิกายน 2555
ปฏิบัติหน้าที่ วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
15 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น รางวัล OBEC AWARDS ผอ.เขตพื้นที่/ รองผอ.เขตพื้นที่/ ศึกษานิเทศก์/ และเขตพื้นที่การศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา17 จังหวัดภาคเหนือ
14 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนดีศรีตำบลทำอะไรบ้าง
ศีลธรรมค้ำจุนโลก
13 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคัดเลือกและประเมิน บุคคล หน่วยงานยอดเยี่ยม เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าของ สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2555 ระดับภาคเหนือ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 17 จังหวัดภาคเหนือ
12 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดห้องเรียน ASEAN School online โดย สส.ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 โรงเรียนวัดป่าตัน ได้จัดประชุมผู้ปกครองและการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
12 / พ.ย. / 2555 : ประชาสัมพันธ์
พิธีเปฺิดห้องเรียน SAEAN School Online โรงเรียนบ้านท่อเมืองลัง
วันอาทิตย์ ที่ 11 พ.ย.55 โรงเรียนบ้านท่อเมืองลัง จัดพิธีเปฺิดห้องเรียน SAEAN School Online โดยส.ส.ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และประชุมผู้ปกครองนักเรียน พร้อมทั้งร่วมกันพัฒนาโรงเรียน
8 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนวัดดอนจั่น ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้กับนักเรียน
โรงเรียนวัดดอนจั่น ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้กับนักเรียน
8 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการพิจารณาบุคคลหรือหน่วยงานที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นผ่าน เข้ารับการคัดเลือกและประเมินเฉพาะด้าน รางวัล OBEC AWARDS ระดับภาคเหนือ
ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
3 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงานการศึกษาพิเศษ ณ ประเทศมาเลย์เซีย โดย สุลีกาญ ธิแจ้
วันที่ 22 - 25 ตุลาคม 2555 กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 และเครือข่าย ศึกษาดูงานการศึกษาพิเศษ ณ โรงเรียน SK PUTRAJAYA PRESINT 9(2) ณ ประเทศมาเลเซีย
28 / ต.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมโรงเรียนวัดดอนจั่นปลอดโรคแบบยั่งยืน
ประชุมโรงเรียนวัดดอนจั่นปลอดโรคแบบยั่งยืน
26 / ต.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ความเคลื่อนไหวของโรงเรียนดีศรีตำบล
ศีลธรรมค้ำจุนโลก
25 / ต.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการพิจารณาบุคคลหรือหน่วยงานยอดเยี่ยมที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นผ่านเข้ารับการประเมินเฉพาะด้าน OBEC AWARDS
ปี 2555 ระดับภาคเหนือ
23 / ต.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนวัดป่าตันร่วมพิธีวางพวงมาลา
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับกลุ่มอุดรสันติ ทำพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2555 ณ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
21 / ต.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลกิจกรรมเด็กอ่านให้ผู้ใหญ่ฟังในโครงการตามรอยพ่อขอเป็นนักอ่าน
เสร็จสิ้นกันไปแล้วกับการสรุปผลกิจกรรมในโครงการตามรอยพ่อขอเป็นนักอ่าน ภาคเรียนที่ 1 ซึ่งกิจกรรมยอดฮิตได้แก่ กิจกรรมเด็กอ่านให้ผู้ใหญ่ฟัง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
20 / ต.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลรับเข็มเชิดชูเกียรติ โดย อ.สุลีกาญ ธิแจ้
วันที่ 15-17 ตุลาคม 2555 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนผู้ี่ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจากทูลกระหม่อมหญิงฯ ณ โรงแรมเมโทรรีสอร์ท กทม.
18 / ต.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การเพาะถั่วงอก EM นมสด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องศูนย์การเรียนรู้ทางวิชาการ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อำเภอเมือง ๒
16 / ต.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ฟื้นฟูศีลธรรมในโรงเรียนดีศรึตำบล
ศีลธรรมค้ำจุนโลก
13 / ต.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร สรรTablet ตามโครงการ One Tablet per Child ระยะที่ 2
การจัดสรรTablet ตามดครงการ One Tablet per Child ระยะที่ 2
10 / ต.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอฝากคำขอบคุณ...รร.วัดดอนจั่น
ขอฝากคำขอบคุณ...รร.วัดดอนจั่น

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/17 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 >>


ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายรตนภูมิ โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2018:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2016:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< ตุลาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 30394 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561  [เข้าชม 2265 ครั้ง ]  
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 4644 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 4526 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 3759 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 2529 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 3668 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 2777 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 4456 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 4122 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 13660 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 19094 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info