[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 
 

บทความ (Article)

  [ ดูบทความทั้งหมด ]
 

ให้คะแนนบทความนี้  [เข้าชม 1260 ]

บทความหมายเลข 562 | คะแนน Rating: 2.2/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 36 votes)

Tag : km อ.เมืองเชียงใหม่: km เขตพื้นที่

 นาง  พรทิพย์   นามสกุล  ภู่อภิสิทธิ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
ปีที่เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2561

1. ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบตลอดชีวิตของการรับราชการ
                1.1  งานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ

        1.1.1 ครูรับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูแนะแนว
        1.1.2 ครูรับผิดชอบฝ่ายบริหารทั่วไป
        1.1.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

2. ผลงานความภาคภูมิใจ หรืองานที่ประสบผลสำเร็จในชีวิต

           จากการปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอนข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ เต็มกำลัง เต็มความสามารถและบังเกิดผลที่เป็นที่ประจักษ์ดังนี้
                2.1 ได้รับรางวัลครูผู้สอนภาษาอังกฤษดีเด่น
                2.2 ได้รับรางวัลครูแนะแนวดีเด่น
                2.3  บุคลากรต้นแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
                2.4  ครูต้นแบบกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
                2.5  หนึ่งแสนครูดี
                2.6  เกียรติบัตรผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( O-NET) สาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าระดับประเทศและสูง 1 ใน 10 อันแรกของเขตพื้นที่การศึกษา

3. วิธีดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย

3.1 การครองตน

ในการครองตนนั้นข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตนเองด้วยความขยันหมั่นเพียรและรับผิดชอบ มีความมุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ต่องาน ดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างเต็มที่ทำงาน โดยยึดหลักการพึ่งตนเองเป็นอันดับแรก รู้จักประหยัดอดออม เป็นตัวอย่างที่ดีต่อนักเรียน รักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย ปฏิบัติตนตามคุณธรรมทางศาสนา มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์  

3.2 ครองคน

            ข้าพเจ้าปฏิบัติงานในหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ได้ปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากร ในโรงเรียนด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเป็นกัลยาณมิตร เป็นผู้นำในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ จากสื่อต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ สนับสนุนการทำงานเป็นหมู่คณะ การปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรในหน่วยงานอื่น ในฐานะครูผู้ดูแลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเป็นครูแนะแนวข้าพเจ้าได้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่เสมอ เช่น โครงการเยี่ยมบ้าน โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เป็นต้น

3.3 ครองงาน

ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ในหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานการการสอนอย่างเต็มความสามารถและดำเนินงานให้เป็นด้วยความเรียบร้อย งานเป็นปัจจุบัน และมีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอยู่เสมอ มีการจัดการเรียนรู้และนำความรู้ประสบการณ์ที่ดีนำมาถ่ายทอดให้กับผู้เรียน มีการจัดกิจกรรมค่ายการเรียนรู้โดยเฉพาะการจัดค่ายบูรณาการเชื่อมโยงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและทักษะชีวิต

จากการทำงานหนักเพื่อนักเรียนเสมอมาทำให้ข้าพเจ้าได้รับรางวัลครูผู้สอนภาษาอังกฤษดีเด่น ครูผู้สอนดีเด่น และทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-NETของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาภาษาอังกฤษ สูงกว่าระดับประเทศและสูง 1 ใน 10 อันแรกของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

4. ปัจจัยที่เอื้อให้ประสบผลสำเร็จ คือ

4.1 ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่าย

4.2 ความอดทนมานะบากบั่นเพียรพยายาม

4.3 ความเป็นกัลยาณมิตร

4.4 ตัวนักเรียน ชุมชน และคณะครู ผู้บริหารในโรงเรียน

4.5 ครอบครัว

4.6 หาแนววิธีการสอนหรือสื่อการสอนที่เหมาะสมมาใช้กับนักเรียน เพื่อแก้ปัญหา

เบื่อหน่ายการเรียน

5. ปัญหา อุปสรรค จุดที่ควรพัฒนา

            -

6. ข้อเสนอแนะคือ

            6.1 ในการพัฒนาระบบการเรียนรู้ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบของการจัดการความรู้ได้แก่   บุคลากรครู   สื่อ เทคโนโลยี  และกระบวนการเรียนรู้  เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ 

            6.2  การวัดและประเมินผลควรจะพัฒนาให้ตรงตามสภาพจริง นักเรียนควรจะมีความรู้ให้เหมาะสมกับระดับชั้น

หลักฐานของความภาคภูมิใจ

 รูปภาพประกอบผลการดำเนินงาน


 เข้าชม : 1260    [ ขึ้นบน ]


บทความ  KM ระดับชาติ 5 บทความล่าสุด

      นางอรุณีพัชร์ เมืองศรี ผอ.โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้  31 / ต.ค. / 2561
      นางสาวสุพัฒิดา เรืองนามกิจ โรงเรียนบ้านสันกำแพง  2 / ก.ย. / 2561
      นางสาวประภัสสร ชัยศรี โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง  2 / ก.ย. / 2561
      นางสุนทรี นวลศรี โรงเรียนบ้านลวงเหนือ  2 / ก.ย. / 2561
      นางรัชดาภรณ์ พันธ์พิกุล โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย  2 / ก.ย. / 2561  เพิ่มความคิดเห็น
ชื่อ/อีเมลล์ :
ใส่รหัสยืนยัน
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ข้อความ :
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม  กรุณาแจ้งที่นี่   เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความ
นั้นออกจากระบบต่อไป

ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายรตนภูมิ โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2018:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2016:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< ตุลาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 30419 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561  [เข้าชม 2279 ครั้ง ]  
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 4657 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 4539 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 3772 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 2542 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 3683 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 2800 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 4470 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 4136 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 13680 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 19115 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info