[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 
 

บทความ (Article)

  [ ดูบทความทั้งหมด ]
 

ให้คะแนนบทความนี้  [เข้าชม 2107 ]

บทความหมายเลข 499 | คะแนน Rating: 2.2/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 65 votes)

Tag :

นางยุคลธร    นามสกุล  จิตติวงค์
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ   โรงเรียน  วัดเสาหิน  สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ปีที่เกษียณอายุราชการ  2560

 

 1.  ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
         
เป็นครูวิชาการโรงเรียน

          งานเกี่ยวกับสารสนเทศ

          ทำเว็บไซต์โรงเรียน

          รับผิดชอบวิชาคอมพิวเตอร์

 

2.  ผลงานความภาคภูมิใจ หรืองานที่ประสบผลสำเร็จในชีวิต 

          Teacher Award   (Computer)

Teacher Master (Computer)

ครูดีเด่น  สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

ครูดีเด่น หนึ่งแสนครูดี

ครูผู้ทำคุณประโยชน์  กรมสุขภาพจิต 

ครูมืออาชีพ  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

รางวัลคุรุสดุดี (ระดับเขต)

เหรียญทองผลงานวิจัยและ นวัตกรรมที่เป็นเลิศ( Best Practices) ระดับเขต

เหรียญเงินนวัตกรรม(เว็บไซต์)ที่เป็นเลิศ( Best Practices) ระดับเขต

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ(คอมพิวเตอร์)   ลำพูน  เชียงใหม่ เชียงราย  พะเยา  แม่ฮ่องสอน

 

 ผลงานที่ภาคภูมิใจ    นักข่าวน้อยChild Thai news


 เป็นครูพี่เลี้ยงนักศึกษาคณะวารสารศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่มาฝึกให้น้องๆจัดทำหนังสือพิมพ์เสมือนร่วมกับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นไทยนิวส์

 

งานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ๒๑-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  ลำดับที่ ๖


การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

 ผลงานด้านวิชาการ   ได้แก่
          ๑. รายงานการใช้แผนการสอนคอมพิวเตอร์ รายวิชา ช ๒๔๗   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
          . การศึกษาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง Internet สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
          . รายงานการใช้แบบฝึกโปรแกรม Microsoft PowerPoint สำหรับนักเรียนออทิสติก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
          . การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์ของฉัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
          . การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคนิคการแต่งภาพเบื้องต้น โดยใช้วิธีการสอนแบบวิเคราะห์งานย่อย (Task Analysis) สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ประเภทเรียนรู้ช้า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
           . การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หมูออมสิน สาระการเรียนรู้กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โดยใช้สื่อประสม
           .การพัฒนาทักษะชีวิตการบริโภคสื่อ : โทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยนวัตกรรมแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

          . บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง  ฮาร์ดแวร์จับได้จับได้  สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ  ประเภทออทิสติก ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒           ผลงานด้านนวัตกรรมการสอน ได้แก่
           . เอกสารประกอบการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ รายวิชา ช ๒๔๗ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
           . เอกสารประกอบการเรียนเพิ่มเติม โปรแกรม Microsoft Excel ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕


                        

 

 

 


2.1 วิธีดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย

          เมื่อก้าวเข้าสู่โลกของการทำงาน คนเราควรตั้งเป้าหมายของชีวิตเตรียมไว้ว่าภายในกี่ปี จะขึ้นไปอยู่ในจุดใด ตำแหน่งใด เพราะการมีเป้าหมายจะทำให้เรากำหนดทิศทางการทำงาน การปฏิบัติตัวของเรา จำไว้เป้าหมายมีไว้ให้พุ่งชน

 

1.       ข้อแรกต้องสนุกสนานกับงานที่ทำ ทำงานด้วยความสนุก  ในการพยายามที่จะทำงานให้ได้ดีที่สุด และประสบความสำเร็จ

2.       ใส่ความเอาจริงเอาจังมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จลงไปด้วย ความเพียรพยายาม จะนำพาคุณไปพบกับความสำเร็จในที่สุด

3.       ความเชื่อมั่นในตนเองต้องมีอยู่เสมอ เพราะนั่นจะทำให้คุณกล้าคิดกล้าทำ ซึ่งจะทำให้คุณได้เปรียบกว่าคนอื่น ๆ ที่มักทำตัวเป็นผู้ตามที่ดี ชอบทำตามที่คนอื่นคิด มากกว่าชอบแสดงความคิดเห็น

4.      ความคิดสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ เกิดขึ้นได้จากความคิดสร้างสรรค์ ท่องคาถาว่า ขนม 100 ชิ้นเหมือนกัน  สูตรเดียวกันทำอย่างไรคนซื้อจะหยิบชิ้นนี้

5.       ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มีมนุษยสัมพันธ์ดี เป็นที่รักและชื่นชมของคนรอบข้าง

6.       เรื่องความมีระเบียบวินัย ต้องมาทำงานตรงเวลา ส่งงานตรงเวลา

7.       ความสำเร็จในงานมีความซื่อสัตย์ และช่วยเหลือผู้อื่นให้ประสบความสำเร็จ คนดี มีน้ำใจ อยู่ที่ไหนก็มีแต่คนรักเอ็นดู และคอยสนับสนุน ให้ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

8.       ไม่มีงานใดที่จะราบรื่นไปเสียทุกงาน เมื่อพบเจอกับอุปสรรค  ต้องก้าวข้ามพ้นอุปสรรคไปให้ได้

 

สรุปว่า  ถ้าเตรียมความพร้อมหมดแล้วทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ควรจะพัฒนาการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นอยู่เสมอ เพื่อให้แลกเปลี่ยนรู้สิ่งใหม่ต่อไป

 

2.2 ปัจจัยที่เอื้อให้ประสบผลสำเร็จคือ

 

 

 

 

ทัศนคติ

ก็คือ ทัศนคติ ซึ่งก็คือ ความคิด และมุมมองในการมองสิ่งต่างๆ บางคนมีทัศนคติมองโลกในแง่ดี แม้ว่าจะพบเจอกับปัญหามากมาย แต่ด้วยทัศนคติที่ดี ก็ทำให้ปัญหานั้นสามารถแก้ไขลุล่วงได้อย่างดี ผิดกับคนที่มีทัศนคติที่ไม่ดี ชอบคิดไปทางลบ มองอะไรก็มองแย่ไปหมด เมื่อเจอกับปัญหา ก็จะยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ บางคนไม่ต้องเจอปัญหาอะไรเลยแต่คิดลบไปก่อนแล้ว แบบนี้ความสำเร็จก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกัน

 

 

 

 

ความสามารถ

จากนั้นสิ่งที่เราจะต้องมีเพื่อให้ชีวิตของเราประสบความสำเร็จได้ตามภาพที่เราคิดไว้ก็คือ ความรู้ ความสามารถที่เรามี โดยประเมินว่าสิ่งที่เรามีความรู้ ทักษะ และความสามารถต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นจะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้หรือไม่ ถ้าเราประเมินตนเองแล้วเห็นว่าเรายังขาดความรู้ หรือความสามารถในด้านใดบ้าง ก็ต้องวางแผนในการพัฒนาตนเอง เพื่อให้ตนเองมีความสามารถมากขึ้น

ความพยายาม

ถัดจากความรู้ ทักษะ ความสามารถที่มีแล้ว ปัจจัยถัดไปที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ ก็คือ ความพยายาม ซึ่งก็หมายถึง ความมุ่งมั่นตั้งใจ ไม่ท้อถอย ไม่ถอดใจง่ายๆ แม้ว่าจะเจอกับอุปสรรคต่างๆ มากมายเพียงใดก็ตาม ปัจจัยความพยายามนี้ เริ่มเป็นปัจจัยที่สะท้อนความสำเร็จของคนเราได้ชัดเจนมากขึ้น คนแต่ละคนที่ประสบความสำเร็จไม่เท่ากัน ก็เนื่องจากความพยามยามนี่แหละค่ะ   คนบางคนมีความรู้เท่ากัน มีความสามารถที่ไม่แตกต่างกันเลย แต่คนที่ประสบความสำเร็จได้มากกว่า กลับเป็นคนที่มีความพยายามมากกว่า มีความมุ่งมั่นมากกว่า และมีวินัยในตนเองมากกว่า

 

 

 

 

ความสำเร็จ

ก็คือ เป้าหมายที่เราต้องการจะไปให้ถึง ซึ่งแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันออกไป ถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จจริงๆ ภาพของเป้าหมายนั้นจะต้องเป็นภาพที่เรามองเห็นอย่างชัดเจนในจินตนาการของเราเอง  ให้เริ่มต้นจากการที่เรามองเห็นภาพของตัวเราเองประสบความสำเร็จ ภาพนั้นมีอะไรบ้าง ให้เขียนออกมาให้ชัดเจน

 

เพื่อนร่วมงาน

          หมายถึงคนในครอบครัว  เพื่อนร่วมงาน   ผู้บังคับบัญชาของเรา 

 

เวลา

          การรู้จักแบ่งเวลาให้ครอบครัว  เพื่อนร่วมงาน   งานในหน้าที่

 

2.3 ปัญหา อุปสรรค จุดที่ควรพัฒนา/ ข้อเสนอแนะ

          แน่นอนทุกคนย่อมพบปัญหาและอุปสรรค  เมื่อพบแล้ว

1.       อย่าท้อแท้หมดกำลัง

2.       นำมาศึกษาวิเคราะห์ปัญหา  หาเหตุผล

3.       เพื่อนร่วมคิด

4.       วางแผนรับมือเพื่อสู้ต่อไป

         

  3.  หลักฐานความภาคภูมิใจ  เช่น โล่ เกียรติบัตร 

 


            


      
4.  การดำเนินงาน 

ทดลองบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง  ฮาร์ดแวร์จับได้จับได้  สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 

ประเภทออทิสติก ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 


เป็นวิทยากรอบรมสื่อ High  low  No tech  ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 


 

Teacher Master (Computer)

 


          เข้าชม : 2107    [ ขึ้นบน ]


บทความ  km อ.เมืองเชียงใหม่ 2 5 บทความล่าสุด

      นางอรุณีพัชร์ เมืองศรี ผอ.โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้  31 / ต.ค. / 2561
      นางสาวประภัสสร ชัยศรี โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง  2 / ก.ย. / 2561
      ครูชมัยพร บริพันธกุล โรงเรียนวัดขะจาว  2 / ก.ย. / 2561
      นางสาวเมธาวดี วงศ์สุนทร โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ เชียงใหม่  2 / ก.ย. / 2561
      นางสาว วรัญญา ชัยพิกุล โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ  2 / ก.ย. / 2561  เพิ่มความคิดเห็น
ชื่อ/อีเมลล์ :
ใส่รหัสยืนยัน
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ข้อความ :
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม  กรุณาแจ้งที่นี่   เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความ
นั้นออกจากระบบต่อไป

ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายรตนภูมิ โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2018:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2016:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< ธันวาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 30518 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561  [เข้าชม 2332 ครั้ง ]  
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 4711 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 4588 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 3821 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 2587 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 3745 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 2861 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 4526 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 4195 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 13741 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 19189 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info