[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 

บทความ (Article)

  [ ดูบทความทั้งหมด ]
 

ให้คะแนนบทความนี้  [เข้าชม 1503 ]

บทความหมายเลข 464 | คะแนน Rating: 2.5/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 31 votes)

Tag : km อ.เมืองเชียงใหม่

นางสาวนฤมล    วุฒิปรีชา  

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ   โรงเรียน วัดสวนดอก

 

                   1.  ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบตลอดชีวิตของการรับราชการ  

                งานที่รับผิดชอบคืองานสอนนักเรียนเริ่มจากเป็นครูนาฏศิลป์ตามวุฒิที่สอบบรรจุได้ที่โรงเรียน

วัดสวนดอกเมื่อปี ๒๕๒๑ จนเป็นครูภาษาอังกฤษเมื่อได้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่สถาบันราชภัฎเชียงใหม่ และ ปริญญาโทการสอนภาษาภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เป็นวิทยากรแกนนำระดับประเทศของสถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. เมื่อได้รับทุนเพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษไปอบรมที่ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์และสิงคโปร์ งานที่รับผิดชอบต่อมาคือการเขียนแผนการจัดการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษทั่วประเทศ และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน

                   2.  ผลงานความภาคภูมิใจ หรืองานที่ประสบผลสำเร็จในชีวิต   

        ความภาคภูมิใจคือ เมื่อได้สอนนักเรียนจากไม่รู้ ให้รู้  รางวัลของข้าพเจ้าคือการได้นักเรียนมี

ความสุขในการเรียนของนักเรียน รางวัลที่ยิ่งใหญ่คือรางวัลที่ได้รับจากนักเรียนและการได้แบ่งปันความรู้กับเพื่อนครูร่วมอาชีพในฐานะวิทยากร และสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคือ การได้ร่วมเป็นคณะทำงานเขียนสื่อคละชั้นกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาส ๖๐ พรรษา  และการได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์พิเศษถวายความรู้แก่ พระสังฆาธิการ พระภิกษุ และสามเณรด้านภาษาอังกฤษ ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่(วัดสวนดอก) และการได้สอนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่จะเป็นครูในอนาคตให้เป็นครูภาษาอังกฤษที่ดี                                                               
                          2.1 วิธีดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย

วิธีดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายของข้าพเจ้าคือ อยู่กับปัจจุบัน ประโยชน์ที่เกิดจากงานที่ทำจะสะท้อนถึงตัวตนเอง   มีความรับผิดชอบและการมุ่งที่เป้าหมายของงานเป็นสำคัญ หากอยู่ในโรงเรียนก็ถือประโยชน์ของผู้เรียนและองค์กรเป็นสำคัญ   หากเป็นวิทยากรก็ถือประโยชน์ของคุณครูเป็นสำคัญ  หากเขียนแผนก็ถือก็ถือประโยชน์ของผู้ใช้เป็นสำคัญ   

                          2.2 ปัจจัยที่เอื้อให้ประสบผลสำเร็จคือ 

การที่เติบโตในครอบครัวที่ดีมีมารดาบิดาที่อบรมสั่งสอนให้รู้จักพอใจในทุกสิ่งที่มี  ทำดีเพื่อดีไม่แข่งกับใคร   และการมีครูที่เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางโลกและทางธรรม และใจที่พร้อมจะทำงานเพื่อชาติในสถานภาพที่เป็นอยู่ ความกตัญญูต่ออาชีพ ความอ่อนน้อมถ่อมตน การเคารพผู้อื่นตามฐานะ  และ  การพัฒนาตนอยู่ตลอดเวลา

                         2.3 ปัญหา อุปสรรค จุดที่ควรพัฒนา  

          การทำงานบางครั้งก็ท้อแท้ เพราะมนุษย์ มิใช่เพราะงาน จุดที่ควรพัฒนาคือต้องเพิ่มภูมิคุ้มกันชีวิตให้ตนเอง  

                         2.4 ข้อเสนอแนะคือ

         ทุกคนต้องมีภูมิคุ้มกันชีวิตโดยอยู่ใกล้คนที่มีจิตใจดี หากอยู่คนเดียวก็ให้ระวังความคิด ภูมิคุ้มกันความคิดไม่ดีคือ นำบทสวดมนต์ที่สวดเป็นประจำเข้ามาแทนที่ความคิดที่ไม่ดีนั้นสำหรับข้าพเจ้าคือบทที่กล่าวถึงคุณของศีล  ให้คิดว่าทุกสิ่งที่เข้ามาทำให้ไม่สบายใจนั่นคือกระจกเงาสะท้อนตัวเองว่าศีลพร่อง         ให้ระวังเพ่งโทษตนเองมากกว่าไปเพ่งโทษผู้อื่น


เข้าชม : 1503    [ ขึ้นบน ]


บทความ  km อ.เมืองเชียงใหม่ 1 5 บทความล่าสุด

      นางกัลยรัชต์ ขัติรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  2 / ก.ย. / 2561
      นางสาวอรุณี พิมเสน โรงเรียนบ้านห้วยทราย   2 / ก.ย. / 2561
      รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC AWARDS )รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นางวารุณี สร้อยอินทร์ โรงเรียนวัดเจ็ดยอด  10 / ก.ย. / 2560
      รางวัลระดับเหรียญทอง Thailand STEM Festival and ASEAN Academic Symposium 2017 นาย นัท สะสะรมย์ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1  9 / ก.ย. / 2560
      ค่าเฉลี่ยโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศและมีค่าพัฒนาขึ้นทุกปีการศึกษา นางกฤษณา คำสิทธิ   9 / ก.ย. / 2560


ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายรตนภูมิ โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายเจตย์ สะสะรมย์
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายนิมิตร ไทยดำรงค์

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2018:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2016:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< ตุลาคม 2562 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 28334 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561  [เข้าชม 944 ครั้ง ]  
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 3395 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 3327 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 2647 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 1375 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 2516 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 1393 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 3164 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 2948 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 12297 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 17728 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info