[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 
 

บทความ (Article)

  [ ดูบทความทั้งหมด ]
 

ให้คะแนนบทความนี้  [เข้าชม 5099 ]

บทความหมายเลข 25 | คะแนน Rating: 2.7/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 47 votes)

Tag :

การเลือกอาหารมารับประทานในวันหนึ่งๆ เราต้องเอาใจใส่เพื่อที่จะให้ร่างกายได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ   

        การเลือกรับประทานอาหารให้ปลอดภัยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพของตนเองไม่สิ่งที่ไม่ยากเกินไปเพียงแต่ให้เรามีเวลามาประกอบอาหารรับประทานเอง
       หนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์ ฉบับวันที่ 6 เมษายน 2553  ได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับ มูลนิธิชีววิถี หรือ Biothai เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ชุมชนคนรักป่า และสถาบันต้นกล้า ได้จัด "โครงการรณรงค์กินเปลี่ยนโลก" (Slow Food Thailand) เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจเรื่องวิกฤตของอาหาร เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกินของเรา โดยได้แนะนำการกินเปลี่ยนโลก โดย เพียงกินอาหารตาม 3 เงื่อนไขหลัก ๆ ดังนี้ คือ อาหารดีมีคุณค่า (Good)วัตถุดิบคุณภาพดี สดใหม่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการปรุงเปี่ยมด้วยคุณค่าทางโภชนาการ สะอาด (Clean)วัตถุ ดิบมาจากระบบการผลิตที่ปลอดสารเคมี และไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เป็นธรรม (Fair) ราคาเป็นธรรมต่อผู้ผลิต ผู้ขาย และผู้ซื้อ โดย การมาปลูกกินเอง
และมาทำกินเอง
ที่มา 
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์ ฉบับวันที่ 6 เมษายน 2553
เนื้อหาสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 
เรื่อง การปลูกผักสวนครัว
มากิน...เปลี่ยนโลกกันเถอะ..ตอนที่ 1 จะนำเสนอเรื่องการปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเอง คือ การปลูกผักบุ้งจีน
                                                 

                                            การปลูกผักบุ้งจีน

  


      ผักบุ้งจีนเป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในทุกฤดูกาล แต่หากลงมือปลูกในช่วงปลายฤดูฝนหรือช่วงต้นฤดูหนาวจะได้ผักบุ้งจีนที่ต้นอวบโตน่ารับประทานมาก
การเตรียมดิน
        1.  ขุดดินลึกประมาณ 20 – 25  เซนติเมตร
        2.  พลิกดินขึ้นตากแดด 7 -15 วัน เพื่อกำจัดวัชพืชและฆ่าเชื้อโรค จากนั้นจึงย่อยดินให้ร่วนซุย  
        3. ก่อนปลูก 3 วัน ควรรดน้ำแปลงปลูกทั้งเช้าและเย็น 
        4.  ก่อนลงมือปลูกควรหว่านปุ๋ยคอกในอัตราส่วนปุ๋ย 2 กิโลกรัม ต่อ 1 ตารางเมตร และหว่านปุ๋ยเคมีสูตร 15 – 15 -15 ในอัตราส่วน ปุ๋ย 30 กรัมต่อ 1 ตารางเมตร แล้วคลุกเคล้าดินกับปุ๋ยทั้ง 2 ชนิดให้เข้ากันดี
การเตรียมเมล็ดพันธุ์
        1.   นำเมล็ดพันธุ์ที่คัดเลือกแล้วแช่น้ำประมาณ 12 ชั่วโมง
การปลูก
        1.  ทำร่องตื้น ๆ ตามแนวยาวหรือแนวขวางลงในแปลงปลูกให้มีระยะห่างระหว่างแถวประมาณ 15 – 20 เซนติเมตร
       2   เมล็ดผักบุ้งจีนมาหยอดอย่างต่อเนื่องลงในร่อง
       3.  กลบดินทับเมล็ดผักหนาประมาณ 1 เซนติเมตร 
       4.  จากนั้นจึงหว่านปุ๋ยแอมโมเนียซัลเฟต  21 %(n) ตารางเมตร 15  กรัม
       5. จึงค่อยรดน้ำให้ชุ่มตลอดทั้งแปลง
การดูแล 
         รดน้ำอย่างสม่ำเสมอทั้งเช้าเย็น เพียง 3 วัน ผักบุ้งจะเริ่มงอก  ถอนต้นผักบุ้งที่อ่อนแอออกจากแปลงให้เหลือเพียงต้นที่แข็งแรงและขยายระยะห่างของแต่ละต้นให้ห่างประมาณ 3  เซนติเมตร และหมั่นพรวนดินให้ร่วนโปร่งอยู่เสมอ 

                                         
                                                       

                                                      

 ศัตรูพืช
        โรคราสนิมขาวเชื้อราชนิดนี้จะทำให้เกิดจุดสีขาวที่ใต้ใบและลำต้น       
         การรักษา  ควรปลูกพืชอื่นหมุนเวียนกันไปเรื่อย ๆ เช่น คะน้า  ผักกาดหอม  ต้นหอม  อย่าปลูกผักบุ้งเพียงอย่างเดียว    
  
ระยะเก็บเกี่ยว
        ผักบุ้งใช้เวลาเติบโตเพียง 22 วัน ก็สามารถนำมาบริโภคหรือนำไปจำหน่ายได้ นับว่าผักบุ้งเป็นผักที่ให้ผลผลิตได้เร็วมากอีกชนิดหนึ่งเลยทีเดียว

วิธีการเก็บเกี่ยว
        ก่อนการเก็บเกี่ยวควรรดน้ำให้ชุ่มแล้วถอนทั้งต้นและราก  เพื่อง่ายต่อการทำความสะอาด  ตัดแต่งใบและแขนงให้มีความยาว  10 – 12  นิ้ว  จัดวางเรียงมัดเป็นกำบรรจุภาชนะจัดส่งตลาดต่อไป

คุณประโยชน์ของผักบุ้ง
        ผักบุ้งนิยมนำมาประกอบอาหารหลายอย่าง เช่นผัดผักบุ้งไฟแดง  แกงส้ม เป็นต้น

ประเด็นคำถามเพื่อนำไปสู่การอภิปรายในห้องเรียน
        1.การปลูกผักบุ้งมีขั้นตอนและกระบวนการอย่างไร
        2.ผักบุ้งมีคุณค่าทางโภชนาการอย่างไร

กิจกรรมเสนอแนะ
       - ศึกษาค้าคว้าเกี่ยวกับ การปลูกผักสวนครัวชนิดอื่นและทำรายงานส่งคนละ 1 เรื่อง

การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
        สามารถบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 
ที่มา
http://www.manager.co.th/

                                                                                                                     

เข้าชม : 2710
 
นำเสนอโดย : นางอนงค์นุช ผลยะฤทธิ์
โรงเรียนวัดผาสุกาวาส(พิศิษฏ์พิทยา)
สพท.สงขลา เขต1


เข้าชม : 5099    [ ขึ้นบน ]


บทความ  km อ.สันกำแพง 5 บทความล่าสุด

      นางสำรวย ไชยสาร โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา  2 / ก.ย. / 2561
      จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT นางทรายแก้ว คันธา โรงเรียนวัดล้านตอง  9 / ก.ย. / 2560
      รางวัลทรงคุณค่า สพฐ OBEC AWORDS นางศศิธร สินลา โรงเรียนบ้านแช่ช้าง(เทพนานุกูล)   9 / ก.ย. / 2560
      รางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2560 นางสำรวย ไชยสาร โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา  9 / ก.ย. / 2560
      ผลการสอบ O- NET มีพัฒนาการขึ้นตามลำดับและสูงกว่าระดับประเทศ 3 ปี ซ้อน นางสาวอุบลรัตน์ วิชัยหาญ โรงเรียน บ้านแช่ช้าง เทพนานุกูล   9 / ก.ย. / 2560


ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายรตนภูมิ โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2018:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2016:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< มกราคม 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 30621 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561  [เข้าชม 2378 ครั้ง ]  
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 4758 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 4635 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 3866 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 2635 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 3805 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 2919 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 4589 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 4254 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 13802 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 19257 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info