[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 

 

บทความ (knowledge)

 
  

1 / ก.ค. / 2556 : ห้องเรียนครูเพียงพิมพ์
ASEAN Anthem By ครูเพียงพิมพ์ วงศ์ชัย

ประวัิติของเพลงอาเซียน เนื้อเพลง  [เข้าชม 1889 ]

 Rating :
 • Currently 2.19/5
1 / ก.ค. / 2556 : km อ.ดอยสะเก็ด
ผลงานวิจัยปฐมวัย

ผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด้วยกิจกรรมคณิตศาสตร์แสนสนุกสำหรับชั้นอนุบาลปีที่ 2  [เข้าชม 2680 ]

 Rating :
 • Currently 2.46/5
29 / มิ.ย. / 2556 : KM ระดับชาติ
การจัดกิจกรรมการสอนศิลปะแบบพี่สอนน้องผ่านชมรมร้อยสานงานศิลป์

รางวัลเหรียญเงิน OBEC AWARDS ระดับชาติ ปีการศึกษา 2555  [เข้าชม 3091 ]

 Rating :
 • Currently 3.00/5
29 / มิ.ย. / 2556 : KM ศน.อ้วน
“คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้”

การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔  [เข้าชม 1846 ]
comment ล่าสุด : ศน.อ้วน

 Rating :
 • Currently 2.43/5
27 / มิ.ย. / 2556 : KM ศน.อ้วน
Teach Less, Learn More 1 : ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษ 21

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 - 21st Century Learning Skills  [เข้าชม 2565 ]
comment ล่าสุด : ศน.อ้วน

 Rating :
 • Currently 2.47/5
25 / มิ.ย. / 2556 : KM ระดับนานาชาติ
หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม

รางวัลเหรียญทองชนะเลิศคะแนนสูงสุดทุกประเภท และ รางวัลระดับเหรียญทองที่ 1 ประเภท Green Tecnologyตัวแทนประเทศไทย นำผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์(ปิ่นโต 3 in 1)  [เข้าชม 8046 ]

 Rating :
 • Currently 2.14/5
25 / มิ.ย. / 2556 : KM ระดับชาติ
การสอนคณิตศาสาตร์เน้นกระบวนการคิดโดยนวัตกรรมการศึกษา ชั้นเรียน ( Lesson Study )และวิธีการแบบเปิด ( Open Approach )

การเรียนรู้เ้พื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดตามศักยภาพของผู้เรียน  [เข้าชม 9448 ]

 Rating :
 • Currently 2.37/5
24 / มิ.ย. / 2556 : ห้องเรียนครูเพียงพิมพ์
Go to know national flag and national emblem of the countries in ASEAN by Mrs. Piangpim Wongchai

ธงประจำชาติและตราแผ่นดินของประเทศในกลุ่มอาเซียน  [เข้าชม 5695 ]

 Rating :
 • Currently 2.44/5
22 / มิ.ย. / 2556 : km อ.ดอยสะเก็ด
ENGLISH AND ART IN ASEAN CULTURALS

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่านทัศน์ศิลป์สู่วัฒนธรรมอาเซียน  [เข้าชม 1828 ]

 Rating :
 • Currently 2.53/5
22 / มิ.ย. / 2556 : km อ.ดอยสะเก็ด
ENGLISH AND ART IN ASEAN CULTURALS

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่านทัศน์ศิลป์สู่วัฒนธรรมอาเซียน  [เข้าชม 1840 ]

 Rating :
 • Currently 2.68/5
21 / มิ.ย. / 2556 : KM ระดับชาติ
พัฒนาการสอนแบบโครงงานด้วยการบูรณาการสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับวิถีไทยโดยใช้สถิติเป็นฐาน

พัฒนาการสอนแบบโครงงานด้วยการบูรณาการสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับวิถีไทยโดยใช้สถิติเป็นฐาน  [เข้าชม 2677 ]

 Rating :
 • Currently 2.37/5
19 / มิ.ย. / 2556 : km อ.แม่ออน
การสอนโครงงานวิทยาศาสตร์สู่องค์รวม ตอนที่ 4

Pornphan Model  [เข้าชม 3005 ]

 Rating :
 • Currently 2.70/5
19 / มิ.ย. / 2556 : km เขตพื้นที่
5E วิถีไทลื้อ

โรงเรียนบ้านลวงเหนือจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ 5E วิถีไทลื้อ  [เข้าชม 1762 ]

 Rating :
 • Currently 2.74/5
19 / มิ.ย. / 2556 : KM ระดับภาค
Science show

รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science show ระดับภาคเหนือ  [เข้าชม 2532 ]

 Rating :
 • Currently 2.30/5
19 / มิ.ย. / 2556 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 1
แผนที่ความคิด พิชิตการจับใจความ

เทคนิคการจับใจความ หรือสรุปเรื่องราวให้ได้ผล และผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข เทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจ คือ "การใช้เทคนิคแผนที่ความคิด" หรือ "Mind Mapp"  [เข้าชม 6506 ]

 Rating :
 • Currently 2.54/5
19 / มิ.ย. / 2556 : km อ.ดอยสะเก็ด
Best Practice สุขศึกษา พละศึกษา

กิจกรรมเธอกับฉันชวนกันออกกำลังกาย  [เข้าชม 7670 ]

 Rating :
 • Currently 2.80/5
19 / มิ.ย. / 2556 : KM ระดับชาติ
การพัฒนาสื่อประกอบการสอน WBI ครูศิวิไล มงคล

เว็บช่วยสอน (WBI) เรื่องการสร้างสรรค์งานนำเสนอ  [เข้าชม 2629 ]

 Rating :
 • Currently 2.42/5
19 / มิ.ย. / 2556 : km เขตพื้นที่
การส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงผึ้งเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันที่ยั่งยืน

โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงผึ้งเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันที่ยั่งยืน  [เข้าชม 1680 ]

 Rating :
 • Currently 2.47/5
19 / มิ.ย. / 2556 : KM ระดับชาติ
best Pracetice คณิตศาสตร์

กระบวนการ 5 S ตามทฤษฎี Constructionism  [เข้าชม 5750 ]

 Rating :
 • Currently 2.90/5
19 / มิ.ย. / 2556 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 1
Best Of Changkean by Anneloyal

สถานศึกษาประสบความสำเร็จ ก้าวสู่ความเป็นเลิศ  [เข้าชม 1916 ]

 Rating :
 • Currently 2.38/5

กำลังแสดงหน้าที่ <- 14/25 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายรตนภูมิ โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายเจตย์ สะสะรมย์
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายนิมิตร ไทยดำรงค์

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2018:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2016:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< ตุลาคม 2562 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 28334 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561  [เข้าชม 944 ครั้ง ]  
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 3395 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 3327 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 2647 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 1375 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 2516 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 1393 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 3164 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 2948 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 12297 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 17728 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info