[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 
   
 

Editor's Talk

เอกสารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA)
                          ปีงบประมาณ 2559 (ใช้ประเมินในปี พ.ศ.2560)
IIT-School 2559
EIT-School 2559
EBIT-School 2559
คำอธิบาย EBIT-School 2559
ITA001-003
ข้อสังเกต

 

ดูทั้งหมด -->
25 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศฯ
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  [เข้าชม 406 ครั้ง ]  
ของสถานศึกษา (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 11 โรงเรียน

25 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศฯ
ภาพยนตร์สั้นเรื่อง "เกมเปลี่ยนชีวิต" (เวลา 5 นาที)  [เข้าชม 395 ครั้ง ]  
ฝีมือการเขียนบทกำกับ ถ่ายทำ ตัดต่อ บันทึกเสียง และแสดงโดย คณะครู นักเรียน สังกัดสพป.เชียงใหม่ เขต 1

10 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศฯ
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาสพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดให้มีการประกวด Best Practice  [เข้าชม 686 ครั้ง ]  
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

10 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศฯ
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1 รับสมัครโรงเรียนเข้ารับการอบรมฯ  [เข้าชม 665 ครั้ง ]  
"เพิ่มเวลารู้ด้วยหุ่นยนต์" ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ดูทั้งหมด -->
25 / ธ.ค. / 2559
55 ผอ.ทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะ ร่วมพิธีคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 70 ปี
14 / ธ.ค. / 2559
55 9 ธันวาคม 2559 นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2559 กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา
10 / พ.ย. / 2559
55 10 พฤศจิกายน 2559 รองอุดม แปงทิศ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และคณะ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง พร้อมกับให้กำลังใจโรงเรียนวัดสวนดอกในการรับการประเมินในครั้งนี้
27 / มิ.ย. / 2559
55 26 มิถุนายน 2559 รองฯชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมฯ
การจัดการระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐ ด้วยโปรแกรม SMSS ณ ห้องใบบัว โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
10 / มิ.ย. / 2559
55 7 มิถุนายน 2559 รองฯอุดม แปงทิศ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 กล่าวรายงานในพิธีเปิดวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่ มีตัวแทนครูและนักเรียนจากสพป.เชียงใหม่ เขต 1-6 , สพม.เขต 34 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ดูทั้งหมด -->
25 / มิ.ย. / 2556 : KM ระดับนานาชาติ
หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม  [เข้าชม 6622 ครั้ง ]  
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศคะแนนสูงสุดทุกประเภท และ รางวัลระดับเหรียญทองที่ 1 ประเภท Green Tecnologyตัวแทนประเทศไทย นำผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์(ปิ่นโต 3 in 1)

 
ดูทั้งหมด -->
10 / ก.ย. / 2560 : KM ระดับชาติ
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC AWARDS )รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นางวารุณี สร้อยอินทร์ โรงเรียนวัดเจ็ดยอด  [เข้าชม 18 ครั้ง ]  
นางวารุณี สร้อยอินทร์ โรงเรียนวัดเจ็ดยอด

9 / ก.ย. / 2560 : KM ระดับชาติ
ครูดี ไม่มีอบายยมุข นางสาวสายอรุณ กิติยะ โรงเรียนบ้านท่าลุกสันทราย นางสาว  [เข้าชม 21 ครั้ง ]  
เกียรติบัตรผู้จัดการเรียนการสอนที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net ปีการศึกษา 2559

9 / ก.ย. / 2560 : KM ระดับชาติ
รางวัลเหรียญเงิน OBEC AWARDS ระดับชาติ นางสาวอรุณณี ประกอบศรี โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ  [เข้าชม 15 ครั้ง ]  
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ระดับภาคเหนือ, โล่รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ครูผู้มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

9 / ก.ย. / 2560 : KM ระดับชาติ
“ครูยิ่งคุณ ” ในมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้า มหาจักรี แห่งประเทศไทย และสิบเอ็ดประเทศในเอเชีย (เมษายน พ.ศ. 2560) : นางสาวจันทพร พลอินตา โรงเรียนวัดห้วยแก้ว  [เข้าชม 17 ครั้ง ]  
รูปแบบวิธีสอนแบบบูรณาการ การจัดการเรียนสอนภาษาไทยโดยใช้ทักษะกระบวนการแบบองค์รวม(T T Thai Tech Teach Model) จนเป็นที่ยอมรับในวงการ การศึกษา

 
ดูทั้งหมด -->
9 / ก.ย. / 2560 : KM ระดับภาค
OBEC AWARD ด้านนวัตกรรมภาษาอังกฤษ นางเบญญาภา อินทะจักร์ โรงเรียนพุทธิโสภน  [เข้าชม 13 ครั้ง ]  
OBEC AWARD ด้านนวัตกรรมภาษาอังกฤษ นางเบญญาภา อินทะจักร์ โรงเรียนพุทธิโสภน

9 / ก.ย. / 2560 : KM ระดับภาค
การสอนภาษาอังกฤษ แบบ CLT นางสาวเมธาวดี วงศ์สุนทร โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์  [เข้าชม 17 ครั้ง ]  
การสอนภาษาอังกฤษ แบบ CLT นางสาวเมธาวดี วงศ์สุนทร โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

9 / ก.ย. / 2560 : KM ระดับภาค
คะแนนO-NET ปีการศึกษา 2559 สูงกว่าระดับชาติ4กลุ่มสาระและสูงอันดับที่1ใน10ลำดับแรกจำนวน2กลุ่มสาระการเรียนรู้คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นางคณิตชนก คำเขียว โรงเรียนวัดสันโค้ง  [เข้าชม 30 ครั้ง ]  
นางคณิตชนก คำเขียว โรงเรียนวัดสันโค้ง

9 / ก.ย. / 2560 : KM ระดับภาค
ฺBest Practice ระดับภูมิภาค นางสาวจันทพร นามสกุล พลอินตา โรงเรียนวัดห้วยแก้ว  [เข้าชม 15 ครั้ง ]  
การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนโดยใช้ทักษะกระบวนการแบบองค์รวม (T T Thai Tech Teach Model)

 
ดูทั้งหมด -->
9 / ก.ย. / 2560 : km เขตพื้นที่
ครูผู้มีผลการจัดการเรียนการสอน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ o – net ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประสพผลสำเร็จในการยกระดับผลสัมฤทธิ์สูงกว่าระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ มีคะแนนเป็น 10 อันดับแรกของเขตพื้นที่ สพป.ชม 1 นางสาวนิภาวรรณ แก้วตา โรงเรียนวัดห  [เข้าชม 16 ครั้ง ]  
นางสาวนิภาวรรณ แก้วตา โรงเรียนวัดห้วยแก้ว
9 / ก.ย. / 2560 : km เขตพื้นที่
รางวัลระดับเหรียญทอง Thailand STEM Festival and ASEAN Academic Symposium 2017 นาย นัท สะสะรมย์ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1  [เข้าชม 17 ครั้ง ]  
 ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขัน Lego Education contest ระดับประถมศึกษา งาน Thailand STEM Festival and ASEAN Academic Symposium 2017
9 / ก.ย. / 2560 : km เขตพื้นที่
Teacher Award (Computer) Teacher Master (Computer) นางยุคลธร จิตติวงค์ โรงเรียนวัดเสาหิน  [เข้าชม 15 ครั้ง ]  
งานที่ประสบผลสำเร็จในชีวิต
9 / ก.ย. / 2560 : km เขตพื้นที่
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT นางทรายแก้ว คันธา โรงเรียนวัดล้านตอง  [เข้าชม 23 ครั้ง ]  
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT นางทรายแก้ว คันธา โรงเรียนวัดล้านตอง
 
ดูทั้งหมด -->
10 / ก.ย. / 2560 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 1
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC AWARDS )รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นางวารุณี สร้อยอินทร์ โรงเรียนวัดเจ็ดยอด  [เข้าชม 16 ครั้ง ]  
นางวารุณี สร้อยอินทร์ โรงเรียนวัดเจ็ดยอด

9 / ก.ย. / 2560 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 1
รางวัลระดับเหรียญทอง Thailand STEM Festival and ASEAN Academic Symposium 2017 นาย นัท สะสะรมย์ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1  [เข้าชม 16 ครั้ง ]  
 ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขัน Lego Education contest ระดับประถมศึกษา งาน Thailand STEM Festival and ASEAN Academic Symposium 2017

9 / ก.ย. / 2560 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 1
ค่าเฉลี่ยโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศและมีค่าพัฒนาขึ้นทุกปีการศึกษา นางกฤษณา คำสิทธิ  [เข้าชม 25 ครั้ง ]  
ครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ(O-NET)มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ

25 / ธ.ค. / 2559 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 1
โครงงานหอมคุณธรรม "วิถีพุทธ วิถีพอเพียง วิถีเวียงสวนดอก"  [เข้าชม 300 ครั้ง ]  
โดย...ดร.ฐิติรัตน์ วสิษฐ์พลพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสวนดอก

 
ดูทั้งหมด -->
9 / ก.ย. / 2560 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 2
รางวัลเหรียญเงิน OBEC AWARDS ระดับชาติ นางสาวอรุณณี ประกอบศรี โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ  [เข้าชม 14 ครั้ง ]  
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ระดับภาคเหนือ

9 / ก.ย. / 2560 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 2
ครูดี ไม่มีอบายยมุข นางสาวสายอรุณ กิติยะ โรงเรียนบ้านท่าลุกสันทราย  [เข้าชม 25 ครั้ง ]  
ครูดีไม่มีอบายมุข ระดับประเทศ 2560

9 / ก.ย. / 2560 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 2
การสอนภาษาอังกฤษ แบบ CLT นางสาวเมธาวดี วงศ์สุนทร โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์  [เข้าชม 25 ครั้ง ]  
การสอนภาษาอังกฤษ แบบ CLT

9 / ก.ย. / 2560 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 2
OBEC AWARD ด้านนวัตกรรมภาษาอังกฤษ นางเบญญาภา อินทะจักร์ โรงเรียนพุทธิโสภน  [เข้าชม 20 ครั้ง ]  
OBEC AWARD ด้านนวัตกรรม ภาษาอังกฤษ

 
ดูทั้งหมด -->
9 / ก.ย. / 2560 : km อ.ดอยสะเก็ด
การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน นายสมศักย์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลวงเหนือ  [เข้าชม 19 ครั้ง ]  
การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน

8 / ก.ย. / 2559 : km อ.ดอยสะเก็ด
นางสุนทรี นวลศรี  [เข้าชม 364 ครั้ง ]  
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม

8 / ก.ย. / 2559 : km อ.ดอยสะเก็ด
นางพิศมัย เทวาพิทักษ์  [เข้าชม 396 ครั้ง ]  
การสอนศิลปะเพื่อนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้เทคนิคพี่สอนน้อง ผ่านโครงการร้อยสานงานศิลป์

8 / ก.ย. / 2559 : km อ.ดอยสะเก็ด
นางรุ่งรัฐิธยา เจริญยิ่งโยชน์  [เข้าชม 356 ครั้ง ]  
ครูต้นแบบของศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอดอยสะเก็ด

 
ดูทั้งหมด -->
9 / ก.ย. / 2560 : km อ.สันกำแพง
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT นางทรายแก้ว คันธา โรงเรียนวัดล้านตอง  [เข้าชม 20 ครั้ง ]  
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT

9 / ก.ย. / 2560 : km อ.สันกำแพง
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ OBEC AWORDS นางศศิธร สินลา โรงเรียนบ้านแช่ช้าง(เทพนานุกูล)  [เข้าชม 19 ครั้ง ]  
ผลสำเร็จของนักเรียนส่งผลให้ครูได้รับรางวัล ครูดีในดวงใจ คุรุสดุดี ครูดีไม่มีอบายมุข คุรุสภาดีเด่น รางวัลทรงคุณค่าโอเบคอวอร์ด เหรียญเงินระดับชาติ 2 ปี

9 / ก.ย. / 2560 : km อ.สันกำแพง
รางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2560 นางสำรวย ไชยสาร โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา  [เข้าชม 24 ครั้ง ]  
นางสำรวย ไชยสาร โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา

9 / ก.ย. / 2560 : km อ.สันกำแพง
ผลการสอบ O- NET มีพัฒนาการขึ้นตามลำดับและสูงกว่าระดับประเทศ 3 ปี ซ้อน นางสาวอุบลรัตน์ วิชัยหาญ โรงเรียน บ้านแช่ช้าง เทพนานุกูล  [เข้าชม 18 ครั้ง ]  
-

 
ดูทั้งหมด -->
17 / ส.ค. / 2557 : ห้องเรียนครูเพียงพิมพ์
How to make Kaokab การทำข้าวแคบ  [เข้าชม 1518 ครั้ง ]  
เป็นการสอนวิชาชาชีพสู่อาเซียน การทำข้าวแคบสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

17 / ส.ค. / 2557 : ห้องเรียนครูเพียงพิมพ์
Stencil Pattern การตอกลายผ้า  [เข้าชม 1250 ครั้ง ]  
เป็นการสอนวิชาชีพสู่อาเซียนการตอกลายบนผืีนผ้าสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

17 / ส.ค. / 2557 : ห้องเรียนครูเพียงพิมพ์
Stamp Alminum Plates การตีลายแผ่นแร่  [เข้าชม 1070 ครั้ง ]  
สอนวิชาชีพสู่อาเซียน การตีลายแผ่นแร่สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

27 / ก.ค. / 2557 : ห้องเรียนครูเพียงพิมพ์
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (English for Occupations) How to Paint on Flannel.  [เข้าชม 1123 ครั้ง ]  
โดยคุณครูเพียงพิมพ์ วงศ์ชัย โรงเรียนบ้านแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

 
ดูทั้งหมด -->
9 / ก.ย. / 2560 : km อ.แม่ออน
Best Practice ระดับภูมิภาค : นางสาวจันทพร พลอินตา โรงเรียนวัดห้วยแก้ว  [เข้าชม 22 ครั้ง ]  
การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนโดยใช้ทักษะกระบวนการแบบองค์รวม (T T Thai Tech Teach Model)

9 / ก.ย. / 2560 : km อ.แม่ออน
ภาษาอังกฤษได้ครบทั้ง ๔ ทักษะ นางสาวจิตติพร สุวรรณชาติ โรงเรียน วัดห้วยทราย  [เข้าชม 23 ครั้ง ]  
รางวัลผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

9 / ก.ย. / 2560 : km อ.แม่ออน
ครูผู้มีผลการจัดการเรียนการสอน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ o – net ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประสพผลสำเร็จในการยกระดับผลสัมฤทธิ์สูงกว่าระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ มีคะแนนเป็น 10 อันดับแรกของเขตพื้นที่ สพป.ชม 1 นางสาวนิภาวรรณ แก้วตา โรงเรียนวัดห  [เข้าชม 15 ครั้ง ]  
นางสาวนิภาวรรณ แก้วตา ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว

10 / ก.ย. / 2557 : km อ.แม่ออน
ัYoutube ค่ายโรงเรียนสุจริตสู่บันได 5 ขั้น 5 L โรงเรียนท่าศาลา  [เข้าชม 1054 ครั้ง ]  
โรงเรียนท่าศาลาจัดค่าย "โรงเรียนสุจริตสู่บันได 5 ขั้น 5 L "

 
  ดูทั้งหมด -->
11 / พ.ย. / 2558
โครงการ สี่สีทุกคนร่วมใจพัฒนา จิตอาสาพาไปสู่สุจริต โรงเรียนบ้านป่าเสร้า
เป็นโครงการเพื่อสร้างเสริมให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ จิตอาสา และสร้างนิสัยให้ทำงานเป็นระบบ
10 / พ.ย. / 2558
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม โรงเรียนบ้านป่าเสร้า
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม โรงเรียนบ้านป่าเสร้า
9 / ก.ย. / 2557
ัYoutube ค่ายโรงเรียนสุจริตสู่บันได 5 ขั้น 5 L โรงเรียนท่าศาลา
โรงเรียนท่าศาลาจัดค่าย "โรงเรียนสุจริตสู่บันได 5 ขั้น 5 L "
9 / ก.ย. / 2557
โรงเรียนท่าศาลา รายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนท่าศาลาจัดค่าย "โรงเรียนสุจริตสู่บันได 5 ขั้น 5 L "
3 / ก.ย. / 2557
โรงเรียนสุจริต โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง
นักเรีัยนทำความดีโดยพี่สอนฟ้อนเล็บให้น้อง
1 / ก.ย. / 2557
โรงเรียนสุจริต
บันทึกความดี
 
ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
s

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายนิพล เมืองชมภู

รองผอ.สพป.เชียงใหม่
เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นางเกษร โพธิ์ศรี

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< กันยายน 2560 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 25310 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
4 / พ.ค. / 2560 : KM ศน.จุ๋ม
ปฏิบัติการถอดรหัส INFINITY KM  [เข้าชม 202 ครั้ง ]  
เพื่อถอดองค์ความรู้ หรือวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเกษียณอายุราชการ

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 1877 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 1896 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 1221 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 1062 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
การประชุมเตรียมความพร้อม  [เข้าชม 1032 ครั้ง ]  
"ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน" โรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนเครือข่าย โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต "โรงเรียนสุจริต"

ดูทั้งหมด -->
19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 1686 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 1496 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

10 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
Powerpoint โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 1555 ครั้ง ]  
กิจกรรม "ฮ่วมใจ๋ ใส่บาตร ได้บุญ ก้ำจุนสุจริต"

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 10702 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 16249 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info